aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/drivers/input/evdev.c
blob: 6cff8096d56a843a10664e01f20bb7c473b330a8 (plain) (tree)

                                       
                               

                   

 
           
                                                   
                  

             
                   
 
                                      
 
                               
       
                                    
 
                                          
 
                                   


                             
                             
          
 
                               
 


                    
                            
 

                             
 
             

                
                                                  
                                
 

                             
 


                           


                 

                
 


                              
          
                     

     


         
                               
 

                  
                         
         
 

                  

                

                                 
                
 

                             
                              
 
                  


         
          
 


                  

                               
          
                   
             
                              
             
                         

                                                        
                      
 


                                        
                                                
                    

     
         
 
 
                                          
 

                            
 
                                
 

                                              
 

                                      
                    

     
         

 


                      
 

                     
                                            
 

         
                                           
 
             
                                                  
 

                             

                 
 
             

                                                  
                                            
                                  
 
                                               
 

                             

          
                    

                
                                             

                

                                


               
             

                
                                           
 
                                                                                 
                                      
                                                         

                             
 


                                       

 


                                      
 

                             

                         
                
                     
            
         
 

                


                            

                                        


                                  

                                         

                 

                  

                        

                              
                        
 


                  
                                  
                        
 
                             

               

                                    
 
                                  
 


                                            

                  

                                                                  
                                                   
                           

                     
                                                                
                         

                                                                           
                                                   

                                    
                                                    
                 
 


                                               
 


                                               
 


                                               
 


                                              
 

                                             
 

                                             
 

                                             
 
                                             
 
                                    
 
                                   
 
                                                
 

             
                             
 
                                             
                                                  
 
                                   
 

                         
             


            
                                         
 
          

                                           
                                 
 
   
 
                         

                                                            

                                       

              
                 
          
         
                                                
                

     


                             
 
                                                                               

                                                            
 

                                   
                             
                  
 

                    
                                   
                     
                                       


             
                         

                          

                                                    
                          

                              
                           
                           
/*
 * Event char devices, giving access to raw input device events.
 *
 * Copyright (c) 1999-2002 Vojtech Pavlik
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
 * under the terms of the GNU General Public License version 2 as published by
 * the Free Software Foundation.
 */

#define EVDEV_MINOR_BASE	64
#define EVDEV_MINORS		32
#define EVDEV_BUFFER_SIZE	64

#include <linux/poll.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/input.h>
#include <linux/major.h>
#include <linux/smp_lock.h>
#include <linux/device.h>
#include <linux/compat.h>

struct evdev {
	int exist;
	int open;
	int minor;
	char name[16];
	struct input_handle handle;
	wait_queue_head_t wait;
	struct evdev_client *grab;
	struct list_head client_list;
};

struct evdev_client {
	struct input_event buffer[EVDEV_BUFFER_SIZE];
	int head;
	int tail;
	struct fasync_struct *fasync;
	struct evdev *evdev;
	struct list_head node;
};

static struct evdev *evdev_table[EVDEV_MINORS];

static void evdev_event(struct input_handle *handle, unsigned int type, unsigned int code, int value)
{
	struct evdev *evdev = handle->private;
	struct evdev_client *client;

	if (evdev->grab) {
		client = evdev->grab;

		do_gettimeofday(&client->buffer[client->head].time);
		client->buffer[client->head].type = type;
		client->buffer[client->head].code = code;
		client->buffer[client->head].value = value;
		client->head = (client->head + 1) & (EVDEV_BUFFER_SIZE - 1);

		kill_fasync(&client->fasync, SIGIO, POLL_IN);
	} else
		list_for_each_entry(client, &evdev->client_list, node) {

			do_gettimeofday(&client->buffer[client->head].time);
			client->buffer[client->head].type = type;
			client->buffer[client->head].code = code;
			client->buffer[client->head].value = value;
			client->head = (client->head + 1) & (EVDEV_BUFFER_SIZE - 1);

			kill_fasync(&client->fasync, SIGIO, POLL_IN);
		}

	wake_up_interruptible(&evdev->wait);
}

static int evdev_fasync(int fd, struct file *file, int on)
{
	struct evdev_client *client = file->private_data;
	int retval;

	retval = fasync_helper(fd, file, on, &client->fasync);

	return retval < 0 ? retval : 0;
}

static int evdev_flush(struct file *file, fl_owner_t id)
{
	struct evdev_client *client = file->private_data;
	struct evdev *evdev = client->evdev;

	if (!evdev->exist)
		return -ENODEV;

	return input_flush_device(&evdev->handle, file);
}

static void evdev_free(struct evdev *evdev)
{
	evdev_table[evdev->minor] = NULL;
	kfree(evdev);
}

static int evdev_release(struct inode *inode, struct file *file)
{
	struct evdev_client *client = file->private_data;
	struct evdev *evdev = client->evdev;

	if (evdev->grab == client) {
		input_release_device(&evdev->handle);
		evdev->grab = NULL;
	}

	evdev_fasync(-1, file, 0);
	list_del(&client->node);
	kfree(client);

	if (!--evdev->open) {
		if (evdev->exist)
			input_close_device(&evdev->handle);
		else
			evdev_free(evdev);
	}

	return 0;
}

static int evdev_open(struct inode *inode, struct file *file)
{
	struct evdev_client *client;
	struct evdev *evdev;
	int i = iminor(inode) - EVDEV_MINOR_BASE;
	int error;

	if (i >= EVDEV_MINORS)
		return -ENODEV;

	evdev = evdev_table[i];

	if (!evdev || !evdev->exist)
		return -ENODEV;

	client = kzalloc(sizeof(struct evdev_client), GFP_KERNEL);
	if (!client)
		return -ENOMEM;

	client->evdev = evdev;
	list_add_tail(&client->node, &evdev->client_list);

	if (!evdev->open++ && evdev->exist) {
		error = input_open_device(&evdev->handle);
		if (error) {
			list_del(&client->node);
			kfree(client);
			return error;
		}
	}

	file->private_data = client;
	return 0;
}

#ifdef CONFIG_COMPAT

struct input_event_compat {
	struct compat_timeval time;
	__u16 type;
	__u16 code;
	__s32 value;
};

/* Note to the author of this code: did it ever occur to
  you why the ifdefs are needed? Think about it again. -AK */
#ifdef CONFIG_X86_64
# define COMPAT_TEST is_compat_task()
#elif defined(CONFIG_IA64)
# define COMPAT_TEST IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(current))
#elif defined(CONFIG_S390)
# define COMPAT_TEST test_thread_flag(TIF_31BIT)
#elif defined(CONFIG_MIPS)
# define COMPAT_TEST (current->thread.mflags & MF_32BIT_ADDR)
#else
# define COMPAT_TEST test_thread_flag(TIF_32BIT)
#endif

static inline size_t evdev_event_size(void)
{
	return COMPAT_TEST ?
		sizeof(struct input_event_compat) : sizeof(struct input_event);
}

static int evdev_event_from_user(const char __user *buffer, struct input_event *event)
{
	if (COMPAT_TEST) {
		struct input_event_compat compat_event;

		if (copy_from_user(&compat_event, buffer, sizeof(struct input_event_compat)))
			return -EFAULT;

		event->time.tv_sec = compat_event.time.tv_sec;
		event->time.tv_usec = compat_event.time.tv_usec;
		event->type = compat_event.type;
		event->code = compat_event.code;
		event->value = compat_event.value;

	} else {
		if (copy_from_user(event, buffer, sizeof(struct input_event)))
			return -EFAULT;
	}

	return 0;
}

static int evdev_event_to_user(char __user *buffer, const struct input_event *event)
{
	if (COMPAT_TEST) {
		struct input_event_compat compat_event;

		compat_event.time.tv_sec = event->time.tv_sec;
		compat_event.time.tv_usec = event->time.tv_usec;
		compat_event.type = event->type;
		compat_event.code = event->code;
		compat_event.value = event->value;

		if (copy_to_user(buffer, &compat_event, sizeof(struct input_event_compat)))
			return -EFAULT;

	} else {
		if (copy_to_user(buffer, event, sizeof(struct input_event)))
			return -EFAULT;
	}

	return 0;
}

#else

static inline size_t evdev_event_size(void)
{
	return sizeof(struct input_event);
}

static int evdev_event_from_user(const char __user *buffer, struct input_event *event)
{
	if (copy_from_user(event, buffer, sizeof(struct input_event)))
		return -EFAULT;

	return 0;
}

static int evdev_event_to_user(char __user *buffer, const struct input_event *event)
{
	if (copy_to_user(buffer, event, sizeof(struct input_event)))
		return -EFAULT;

	return 0;
}

#endif /* CONFIG_COMPAT */

static ssize_t evdev_write(struct file *file, const char __user *buffer, size_t count, loff_t *ppos)
{
	struct evdev_client *client = file->private_data;
	struct evdev *evdev = client->evdev;
	struct input_event event;
	int retval = 0;

	if (!evdev->exist)
		return -ENODEV;

	while (retval < count) {

		if (evdev_event_from_user(buffer + retval, &event))
			return -EFAULT;
		input_inject_event(&evdev->handle, event.type, event.code, event.value);
		retval += evdev_event_size();
	}

	return retval;
}

static ssize_t evdev_read(struct file *file, char __user *buffer, size_t count, loff_t *ppos)
{
	struct evdev_client *client = file->private_data;
	struct evdev *evdev = client->evdev;
	int retval;

	if (count < evdev_event_size())
		return -EINVAL;

	if (client->head == client->tail && evdev->exist && (file->f_flags & O_NONBLOCK))
		return -EAGAIN;

	retval = wait_event_interruptible(evdev->wait,
		client->head != client->tail || !evdev->exist);
	if (retval)
		return retval;

	if (!evdev->exist)
		return -ENODEV;

	while (client->head != client->tail && retval + evdev_event_size() <= count) {

		struct input_event *event = (struct input_event *) client->buffer + client->tail;

		if (evdev_event_to_user(buffer + retval, event))
			return -EFAULT;

		client->tail = (client->tail + 1) & (EVDEV_BUFFER_SIZE - 1);
		retval += evdev_event_size();
	}

	return retval;
}

/* No kernel lock - fine */
static unsigned int evdev_poll(struct file *file, poll_table *wait)
{
	struct evdev_client *client = file->private_data;
	struct evdev *evdev = client->evdev;

	poll_wait(file, &evdev->wait, wait);
	return ((client->head == client->tail) ? 0 : (POLLIN | POLLRDNORM)) |
		(evdev->exist ? 0 : (POLLHUP | POLLERR));
}

#ifdef CONFIG_COMPAT

#define BITS_PER_LONG_COMPAT (sizeof(compat_long_t) * 8)
#define NBITS_COMPAT(x) ((((x) - 1) / BITS_PER_LONG_COMPAT) + 1)

#ifdef __BIG_ENDIAN
static int bits_to_user(unsigned long *bits, unsigned int maxbit,
			unsigned int maxlen, void __user *p, int compat)
{
	int len, i;

	if (compat) {
		len = NBITS_COMPAT(maxbit) * sizeof(compat_long_t);
		if (len < maxlen)
			len = maxlen;

		for (i = 0; i < len / sizeof(compat_long_t); i++)
			if (copy_to_user((compat_long_t __user *) p + i,
					 (compat_long_t *) bits +
						i + 1 - ((i % 2) << 1),
					 sizeof(compat_long_t)))
				return -EFAULT;
	} else {
		len = NBITS(maxbit) * sizeof(long);
		if (len > maxlen)
			len = maxlen;

		if (copy_to_user(p, bits, len))
			return -EFAULT;
	}

	return len;
}
#else
static int bits_to_user(unsigned long *bits, unsigned int maxbit,
			unsigned int maxlen, void __user *p, int compat)
{
	int len = compat ?
			NBITS_COMPAT(maxbit) * sizeof(compat_long_t) :
			NBITS(maxbit) * sizeof(long);

	if (len > maxlen)
		len = maxlen;

	return copy_to_user(p, bits, len) ? -EFAULT : len;
}
#endif /* __BIG_ENDIAN */

#else

static int bits_to_user(unsigned long *bits, unsigned int maxbit,
			unsigned int maxlen, void __user *p, int compat)
{
	int len = NBITS(maxbit) * sizeof(long);

	if (len > maxlen)
		len = maxlen;

	return copy_to_user(p, bits, len) ? -EFAULT : len;
}

#endif /* CONFIG_COMPAT */

static int str_to_user(const char *str, unsigned int maxlen, void __user *p)
{
	int len;

	if (!str)
		return -ENOENT;

	len = strlen(str) + 1;
	if (len > maxlen)
		len = maxlen;

	return copy_to_user(p, str, len) ? -EFAULT : len;
}

static long evdev_ioctl_handler(struct file *file, unsigned int cmd,
				void __user *p, int compat_mode)
{
	struct evdev_client *client = file->private_data;
	struct evdev *evdev = client->evdev;
	struct input_dev *dev = evdev->handle.dev;
	struct input_absinfo abs;
	struct ff_effect effect;
	int __user *ip = (int __user *)p;
	int i, t, u, v;
	int error;

	if (!evdev->exist)
		return -ENODEV;

	switch (cmd) {

		case EVIOCGVERSION:
			return put_user(EV_VERSION, ip);

		case EVIOCGID:
			if (copy_to_user(p, &dev->id, sizeof(struct input_id)))
				return -EFAULT;
			return 0;

		case EVIOCGREP:
			if (!test_bit(EV_REP, dev->evbit))
				return -ENOSYS;
			if (put_user(dev->rep[REP_DELAY], ip))
				return -EFAULT;
			if (put_user(dev->rep[REP_PERIOD], ip + 1))
				return -EFAULT;
			return 0;

		case EVIOCSREP:
			if (!test_bit(EV_REP, dev->evbit))
				return -ENOSYS;
			if (get_user(u, ip))
				return -EFAULT;
			if (get_user(v, ip + 1))
				return -EFAULT;

			input_inject_event(&evdev->handle, EV_REP, REP_DELAY, u);
			input_inject_event(&evdev->handle, EV_REP, REP_PERIOD, v);

			return 0;

		case EVIOCGKEYCODE:
			if (get_user(t, ip))
				return -EFAULT;

			error = dev->getkeycode(dev, t, &v);
			if (error)
				return error;

			if (put_user(v, ip + 1))
				return -EFAULT;

			return 0;

		case EVIOCSKEYCODE:
			if (get_user(t, ip) || get_user(v, ip + 1))
				return -EFAULT;

			return dev->setkeycode(dev, t, v);

		case EVIOCSFF:
			if (copy_from_user(&effect, p, sizeof(effect)))
				return -EFAULT;

			error = input_ff_upload(dev, &effect, file);

			if (put_user(effect.id, &(((struct ff_effect __user *)p)->id)))
				return -EFAULT;

			return error;

		case EVIOCRMFF:
			return input_ff_erase(dev, (int)(unsigned long) p, file);

		case EVIOCGEFFECTS:
			i = test_bit(EV_FF, dev->evbit) ? dev->ff->max_effects : 0;
			if (put_user(i, ip))
				return -EFAULT;
			return 0;

		case EVIOCGRAB:
			if (p) {
				if (evdev->grab)
					return -EBUSY;
				if (input_grab_device(&evdev->handle))
					return -EBUSY;
				evdev->grab = client;
				return 0;
			} else {
				if (evdev->grab != client)
					return -EINVAL;
				input_release_device(&evdev->handle);
				evdev->grab = NULL;
				return 0;
			}

		default:

			if (_IOC_TYPE(cmd) != 'E')
				return -EINVAL;

			if (_IOC_DIR(cmd) == _IOC_READ) {

				if ((_IOC_NR(cmd) & ~EV_MAX) == _IOC_NR(EVIOCGBIT(0,0))) {

					long *bits;
					int len;

					switch (_IOC_NR(cmd) & EV_MAX) {
						case   0: bits = dev->evbit; len = EV_MAX; break;
						case EV_KEY: bits = dev->keybit; len = KEY_MAX; break;
						case EV_REL: bits = dev->relbit; len = REL_MAX; break;
						case EV_ABS: bits = dev->absbit; len = ABS_MAX; break;
						case EV_MSC: bits = dev->mscbit; len = MSC_MAX; break;
						case EV_LED: bits = dev->ledbit; len = LED_MAX; break;
						case EV_SND: bits = dev->sndbit; len = SND_MAX; break;
						case EV_FF: bits = dev->ffbit; len = FF_MAX; break;
						case EV_SW: bits = dev->swbit; len = SW_MAX; break;
						default: return -EINVAL;
					}
					return bits_to_user(bits, len, _IOC_SIZE(cmd), p, compat_mode);
				}

				if (_IOC_NR(cmd) == _IOC_NR(EVIOCGKEY(0)))
					return bits_to_user(dev->key, KEY_MAX, _IOC_SIZE(cmd),
							  p, compat_mode);

				if (_IOC_NR(cmd) == _IOC_NR(EVIOCGLED(0)))
					return bits_to_user(dev->led, LED_MAX, _IOC_SIZE(cmd),
							  p, compat_mode);

				if (_IOC_NR(cmd) == _IOC_NR(EVIOCGSND(0)))
					return bits_to_user(dev->snd, SND_MAX, _IOC_SIZE(cmd),
							  p, compat_mode);

				if (_IOC_NR(cmd) == _IOC_NR(EVIOCGSW(0)))
					return bits_to_user(dev->sw, SW_MAX, _IOC_SIZE(cmd),
							  p, compat_mode);

				if (_IOC_NR(cmd) == _IOC_NR(EVIOCGNAME(0)))
					return str_to_user(dev->name, _IOC_SIZE(cmd), p);

				if (_IOC_NR(cmd) == _IOC_NR(EVIOCGPHYS(0)))
					return str_to_user(dev->phys, _IOC_SIZE(cmd), p);

				if (_IOC_NR(cmd) == _IOC_NR(EVIOCGUNIQ(0)))
					return str_to_user(dev->uniq, _IOC_SIZE(cmd), p);

				if ((_IOC_NR(cmd) & ~ABS_MAX) == _IOC_NR(EVIOCGABS(0))) {

					int t = _IOC_NR(cmd) & ABS_MAX;

					abs.value = dev->abs[t];
					abs.minimum = dev->absmin[t];
					abs.maximum = dev->absmax[t];
					abs.fuzz = dev->absfuzz[t];
					abs.flat = dev->absflat[t];

					if (copy_to_user(p, &abs, sizeof(struct input_absinfo)))
						return -EFAULT;

					return 0;
				}

			}

			if (_IOC_DIR(cmd) == _IOC_WRITE) {

				if ((_IOC_NR(cmd) & ~ABS_MAX) == _IOC_NR(EVIOCSABS(0))) {

					int t = _IOC_NR(cmd) & ABS_MAX;

					if (copy_from_user(&abs, p, sizeof(struct input_absinfo)))
						return -EFAULT;

					dev->abs[t] = abs.value;
					dev->absmin[t] = abs.minimum;
					dev->absmax[t] = abs.maximum;
					dev->absfuzz[t] = abs.fuzz;
					dev->absflat[t] = abs.flat;

					return 0;
				}
			}
	}
	return -EINVAL;
}

static long evdev_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
{
	return evdev_ioctl_handler(file, cmd, (void __user *)arg, 0);
}

#ifdef CONFIG_COMPAT
static long evdev_ioctl_compat(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
{
	return evdev_ioctl_handler(file, cmd, compat_ptr(arg), 1);
}
#endif

static const struct file_operations evdev_fops = {
	.owner =	THIS_MODULE,
	.read =		evdev_read,
	.write =	evdev_write,
	.poll =		evdev_poll,
	.open =		evdev_open,
	.release =	evdev_release,
	.unlocked_ioctl = evdev_ioctl,
#ifdef CONFIG_COMPAT
	.compat_ioctl =	evdev_ioctl_compat,
#endif
	.fasync =	evdev_fasync,
	.flush =	evdev_flush
};

static int evdev_connect(struct input_handler *handler, struct input_dev *dev,
			 const struct input_device_id *id)
{
	struct evdev *evdev;
	struct class_device *cdev;
	dev_t devt;
	int minor;
	int error;

	for (minor = 0; minor < EVDEV_MINORS && evdev_table[minor]; minor++);
	if (minor == EVDEV_MINORS) {
		printk(KERN_ERR "evdev: no more free evdev devices\n");
		return -ENFILE;
	}

	evdev = kzalloc(sizeof(struct evdev), GFP_KERNEL);
	if (!evdev)
		return -ENOMEM;

	INIT_LIST_HEAD(&evdev->client_list);
	init_waitqueue_head(&evdev->wait);

	evdev->exist = 1;
	evdev->minor = minor;
	evdev->handle.dev = dev;
	evdev->handle.name = evdev->name;
	evdev->handle.handler = handler;
	evdev->handle.private = evdev;
	sprintf(evdev->name, "event%d", minor);

	evdev_table[minor] = evdev;

	devt = MKDEV(INPUT_MAJOR, EVDEV_MINOR_BASE + minor),

	cdev = class_device_create(&input_class, &dev->cdev, devt,
				  dev->cdev.dev, evdev->name);
	if (IS_ERR(cdev)) {
		error = PTR_ERR(cdev);
		goto err_free_evdev;
	}

	/* temporary symlink to keep userspace happy */
	error = sysfs_create_link(&input_class.subsys.kset.kobj,
				 &cdev->kobj, evdev->name);
	if (error)
		goto err_cdev_destroy;

	error = input_register_handle(&evdev->handle);
	if (error)
		goto err_remove_link;

	return 0;

 err_remove_link:
	sysfs_remove_link(&input_class.subsys.kset.kobj, evdev->name);
 err_cdev_destroy:
	class_device_destroy(&input_class, devt);
 err_free_evdev:
	kfree(evdev);
	evdev_table[minor] = NULL;
	return error;
}

static void evdev_disconnect(struct input_handle *handle)
{
	struct evdev *evdev = handle->private;
	struct evdev_client *client;

	input_unregister_handle(handle);

	sysfs_remove_link(&input_class.subsys.kset.kobj, evdev->name);
	class_device_destroy(&input_class,
			MKDEV(INPUT_MAJOR, EVDEV_MINOR_BASE + evdev->minor));
	evdev->exist = 0;

	if (evdev->open) {
		input_flush_device(handle, NULL);
		input_close_device(handle);
		wake_up_interruptible(&evdev->wait);
		list_for_each_entry(client, &evdev->client_list, node)
			kill_fasync(&client->fasync, SIGIO, POLL_HUP);
	} else
		evdev_free(evdev);
}

static const struct input_device_id evdev_ids[] = {
	{ .driver_info = 1 },	/* Matches all devices */
	{ },			/* Terminating zero entry */
};

MODULE_DEVICE_TABLE(input, evdev_ids);

static struct input_handler evdev_handler = {
	.event =	evdev_event,
	.connect =	evdev_connect,
	.disconnect =	evdev_disconnect,
	.fops =		&evdev_fops,
	.minor =	EVDEV_MINOR_BASE,
	.name =		"evdev",
	.id_table =	evdev_ids,
};

static int __init evdev_init(void)
{
	return input_register_handler(&evdev_handler);
}

static void __exit evdev_exit(void)
{
	input_unregister_handler(&evdev_handler);
}

module_init(evdev_init);
module_exit(evdev_exit);

MODULE_AUTHOR("Vojtech Pavlik <vojtech@ucw.cz>");
MODULE_DESCRIPTION("Input driver event char devices");
MODULE_LICENSE("GPL");