aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/tools/testing/selftests/bpf/test_lru_map.c
blob: 6a5349f9eb148eebea296425ec7a000c8f5b8a7d (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
                    

                         

          

           
 
          
            
 
           
            
                     

                   
                  


                                   
                                   


                                       
                                

                                      

                              
                                  

                                   


                                       
                            

             

                
 
                
                 


                                    
               
         

     

              

 
              


                             
                                                 
                           


                                     


                                      

                                  
                                       
                     
                  
 
                                    

                      
                                  


                           
                                        


                    
                                      
                      
                                  

                                
                                     


                 


                                      


                         

                                  
                                        
             

                      
                                   
                                    
                                                              

                                                         
                                         
                                     
                             
                                                                
                                        
             

                      
                                   
                                    
                           
                      
                                

                                   

                                  
 
                                                                

                                  
                                
        

                                                               

                                      

                                  
                                         
                     
                                     
                             

                                  

                                                            


                                     
                             


                                        
             
                                    


                                    
                           
                      
                                

                                   

                                                         
                                         
                                     
                                                   


                                     
                                                                     
                                                 
                           


                                      

                                  

        
                                     

                        
                                         

                                     


                      

                                                   


                                     
                             


                                    
                                      


              
                                    
                                   

                                  

                                   

                             
             
                                              
                                    
 
                                            
                             

                    

                                                        


                                

                                     
                                      

                                                                                                                        

                


                              
                     

                                        
                                        

                                   


                   
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
/*
 * Copyright (c) 2016 Facebook
 */
#define _GNU_SOURCE
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
#include <sched.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#include <sys/wait.h>

#include <bpf/bpf.h>
#include <bpf/libbpf.h>

#include "bpf_util.h"
#include "bpf_rlimit.h"
#include "../../../include/linux/filter.h"

#define LOCAL_FREE_TARGET	(128)
#define PERCPU_FREE_TARGET	(4)

static int nr_cpus;

static int create_map(int map_type, int map_flags, unsigned int size)
{
	int map_fd;

	map_fd = bpf_create_map(map_type, sizeof(unsigned long long),
				sizeof(unsigned long long), size, map_flags);

	if (map_fd == -1)
		perror("bpf_create_map");

	return map_fd;
}

static int bpf_map_lookup_elem_with_ref_bit(int fd, unsigned long long key,
					  void *value)
{
	struct bpf_load_program_attr prog;
	struct bpf_create_map_attr map;
	struct bpf_insn insns[] = {
		BPF_LD_MAP_VALUE(BPF_REG_9, 0, 0),
		BPF_LD_MAP_FD(BPF_REG_1, fd),
		BPF_LD_IMM64(BPF_REG_3, key),
		BPF_MOV64_REG(BPF_REG_2, BPF_REG_10),
		BPF_ALU64_IMM(BPF_ADD, BPF_REG_2, -8),
		BPF_STX_MEM(BPF_DW, BPF_REG_2, BPF_REG_3, 0),
		BPF_EMIT_CALL(BPF_FUNC_map_lookup_elem),
		BPF_JMP_IMM(BPF_JEQ, BPF_REG_0, 0, 4),
		BPF_LDX_MEM(BPF_DW, BPF_REG_1, BPF_REG_0, 0),
		BPF_STX_MEM(BPF_DW, BPF_REG_9, BPF_REG_1, 0),
		BPF_MOV64_IMM(BPF_REG_0, 42),
		BPF_JMP_IMM(BPF_JA, 0, 0, 1),
		BPF_MOV64_IMM(BPF_REG_0, 1),
		BPF_EXIT_INSN(),
	};
	__u8 data[64] = {};
	int mfd, pfd, ret, zero = 0;
	__u32 retval = 0;

	memset(&map, 0, sizeof(map));
	map.map_type = BPF_MAP_TYPE_ARRAY;
	map.key_size = sizeof(int);
	map.value_size = sizeof(unsigned long long);
	map.max_entries = 1;

	mfd = bpf_create_map_xattr(&map);
	if (mfd < 0)
		return -1;

	insns[0].imm = mfd;

	memset(&prog, 0, sizeof(prog));
	prog.prog_type = BPF_PROG_TYPE_SCHED_CLS;
	prog.insns = insns;
	prog.insns_cnt = ARRAY_SIZE(insns);
	prog.license = "GPL";

	pfd = bpf_load_program_xattr(&prog, NULL, 0);
	if (pfd < 0) {
		close(mfd);
		return -1;
	}

	ret = bpf_prog_test_run(pfd, 1, data, sizeof(data),
				NULL, NULL, &retval, NULL);
	if (ret < 0 || retval != 42) {
		ret = -1;
	} else {
		assert(!bpf_map_lookup_elem(mfd, &zero, value));
		ret = 0;
	}
	close(pfd);
	close(mfd);
	return ret;
}

static int map_subset(int map0, int map1)
{
	unsigned long long next_key = 0;
	unsigned long long value0[nr_cpus], value1[nr_cpus];
	int ret;

	while (!bpf_map_get_next_key(map1, &next_key, &next_key)) {
		assert(!bpf_map_lookup_elem(map1, &next_key, value1));
		ret = bpf_map_lookup_elem(map0, &next_key, value0);
		if (ret) {
			printf("key:%llu not found from map. %s(%d)\n",
			    next_key, strerror(errno), errno);
			return 0;
		}
		if (value0[0] != value1[0]) {
			printf("key:%llu value0:%llu != value1:%llu\n",
			    next_key, value0[0], value1[0]);
			return 0;
		}
	}
	return 1;
}

static int map_equal(int lru_map, int expected)
{
	return map_subset(lru_map, expected) && map_subset(expected, lru_map);
}

static int sched_next_online(int pid, int *next_to_try)
{
	cpu_set_t cpuset;
	int next = *next_to_try;
	int ret = -1;

	while (next < nr_cpus) {
		CPU_ZERO(&cpuset);
		CPU_SET(next++, &cpuset);
		if (!sched_setaffinity(pid, sizeof(cpuset), &cpuset)) {
			ret = 0;
			break;
		}
	}

	*next_to_try = next;
	return ret;
}

/* Size of the LRU map is 2
 * Add key=1 (+1 key)
 * Add key=2 (+1 key)
 * Lookup Key=1
 * Add Key=3
 *  => Key=2 will be removed by LRU
 * Iterate map. Only found key=1 and key=3
 */
static void test_lru_sanity0(int map_type, int map_flags)
{
	unsigned long long key, value[nr_cpus];
	int lru_map_fd, expected_map_fd;
	int next_cpu = 0;

	printf("%s (map_type:%d map_flags:0x%X): ", __func__, map_type,
	    map_flags);

	assert(sched_next_online(0, &next_cpu) != -1);

	if (map_flags & BPF_F_NO_COMMON_LRU)
		lru_map_fd = create_map(map_type, map_flags, 2 * nr_cpus);
	else
		lru_map_fd = create_map(map_type, map_flags, 2);
	assert(lru_map_fd != -1);

	expected_map_fd = create_map(BPF_MAP_TYPE_HASH, 0, 2);
	assert(expected_map_fd != -1);

	value[0] = 1234;

	/* insert key=1 element */

	key = 1;
	assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value, BPF_NOEXIST));
	assert(!bpf_map_update_elem(expected_map_fd, &key, value,
				  BPF_NOEXIST));

	/* BPF_NOEXIST means: add new element if it doesn't exist */
	assert(bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value, BPF_NOEXIST) == -1
	    /* key=1 already exists */
	    && errno == EEXIST);

	assert(bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value, -1) == -1 &&
	    errno == EINVAL);

	/* insert key=2 element */

	/* check that key=2 is not found */
	key = 2;
	assert(bpf_map_lookup_elem(lru_map_fd, &key, value) == -1 &&
	    errno == ENOENT);

	/* BPF_EXIST means: update existing element */
	assert(bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value, BPF_EXIST) == -1 &&
	    /* key=2 is not there */
	    errno == ENOENT);

	assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value, BPF_NOEXIST));

	/* insert key=3 element */

	/* check that key=3 is not found */
	key = 3;
	assert(bpf_map_lookup_elem(lru_map_fd, &key, value) == -1 &&
	    errno == ENOENT);

	/* check that key=1 can be found and mark the ref bit to
	 * stop LRU from removing key=1
	 */
	key = 1;
	assert(!bpf_map_lookup_elem_with_ref_bit(lru_map_fd, key, value));
	assert(value[0] == 1234);

	key = 3;
	assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value, BPF_NOEXIST));
	assert(!bpf_map_update_elem(expected_map_fd, &key, value,
				  BPF_NOEXIST));

	/* key=2 has been removed from the LRU */
	key = 2;
	assert(bpf_map_lookup_elem(lru_map_fd, &key, value) == -1 &&
	    errno == ENOENT);

	assert(map_equal(lru_map_fd, expected_map_fd));

	close(expected_map_fd);
	close(lru_map_fd);

	printf("Pass\n");
}

/* Size of the LRU map is 1.5*tgt_free
 * Insert 1 to tgt_free (+tgt_free keys)
 * Lookup 1 to tgt_free/2
 * Insert 1+tgt_free to 2*tgt_free (+tgt_free keys)
 * => 1+tgt_free/2 to LOCALFREE_TARGET will be removed by LRU
 */
static void test_lru_sanity1(int map_type, int map_flags, unsigned int tgt_free)
{
	unsigned long long key, end_key, value[nr_cpus];
	int lru_map_fd, expected_map_fd;
	unsigned int batch_size;
	unsigned int map_size;
	int next_cpu = 0;

	if (map_flags & BPF_F_NO_COMMON_LRU)
		/* This test is only applicable to common LRU list */
		return;

	printf("%s (map_type:%d map_flags:0x%X): ", __func__, map_type,
	    map_flags);

	assert(sched_next_online(0, &next_cpu) != -1);

	batch_size = tgt_free / 2;
	assert(batch_size * 2 == tgt_free);

	map_size = tgt_free + batch_size;
	lru_map_fd = create_map(map_type, map_flags, map_size);
	assert(lru_map_fd != -1);

	expected_map_fd = create_map(BPF_MAP_TYPE_HASH, 0, map_size);
	assert(expected_map_fd != -1);

	value[0] = 1234;

	/* Insert 1 to tgt_free (+tgt_free keys) */
	end_key = 1 + tgt_free;
	for (key = 1; key < end_key; key++)
		assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));

	/* Lookup 1 to tgt_free/2 */
	end_key = 1 + batch_size;
	for (key = 1; key < end_key; key++) {
		assert(!bpf_map_lookup_elem_with_ref_bit(lru_map_fd, key, value));
		assert(!bpf_map_update_elem(expected_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
	}

	/* Insert 1+tgt_free to 2*tgt_free
	 * => 1+tgt_free/2 to LOCALFREE_TARGET will be
	 * removed by LRU
	 */
	key = 1 + tgt_free;
	end_key = key + tgt_free;
	for (; key < end_key; key++) {
		assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
		assert(!bpf_map_update_elem(expected_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
	}

	assert(map_equal(lru_map_fd, expected_map_fd));

	close(expected_map_fd);
	close(lru_map_fd);

	printf("Pass\n");
}

/* Size of the LRU map 1.5 * tgt_free
 * Insert 1 to tgt_free (+tgt_free keys)
 * Update 1 to tgt_free/2
 *  => The original 1 to tgt_free/2 will be removed due to
 *   the LRU shrink process
 * Re-insert 1 to tgt_free/2 again and do a lookup immeidately
 * Insert 1+tgt_free to tgt_free*3/2
 * Insert 1+tgt_free*3/2 to tgt_free*5/2
 *  => Key 1+tgt_free to tgt_free*3/2
 *   will be removed from LRU because it has never
 *   been lookup and ref bit is not set
 */
static void test_lru_sanity2(int map_type, int map_flags, unsigned int tgt_free)
{
	unsigned long long key, value[nr_cpus];
	unsigned long long end_key;
	int lru_map_fd, expected_map_fd;
	unsigned int batch_size;
	unsigned int map_size;
	int next_cpu = 0;

	if (map_flags & BPF_F_NO_COMMON_LRU)
		/* This test is only applicable to common LRU list */
		return;

	printf("%s (map_type:%d map_flags:0x%X): ", __func__, map_type,
	    map_flags);

	assert(sched_next_online(0, &next_cpu) != -1);

	batch_size = tgt_free / 2;
	assert(batch_size * 2 == tgt_free);

	map_size = tgt_free + batch_size;
	lru_map_fd = create_map(map_type, map_flags, map_size);
	assert(lru_map_fd != -1);

	expected_map_fd = create_map(BPF_MAP_TYPE_HASH, 0, map_size);
	assert(expected_map_fd != -1);

	value[0] = 1234;

	/* Insert 1 to tgt_free (+tgt_free keys) */
	end_key = 1 + tgt_free;
	for (key = 1; key < end_key; key++)
		assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));

	/* Any bpf_map_update_elem will require to acquire a new node
	 * from LRU first.
	 *
	 * The local list is running out of free nodes.
	 * It gets from the global LRU list which tries to
	 * shrink the inactive list to get tgt_free
	 * number of free nodes.
	 *
	 * Hence, the oldest key 1 to tgt_free/2
	 * are removed from the LRU list.
	 */
	key = 1;
	if (map_type == BPF_MAP_TYPE_LRU_PERCPU_HASH) {
		assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
		assert(!bpf_map_delete_elem(lru_map_fd, &key));
	} else {
		assert(bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value,
					  BPF_EXIST));
	}

	/* Re-insert 1 to tgt_free/2 again and do a lookup
	 * immeidately.
	 */
	end_key = 1 + batch_size;
	value[0] = 4321;
	for (key = 1; key < end_key; key++) {
		assert(bpf_map_lookup_elem(lru_map_fd, &key, value) == -1 &&
		    errno == ENOENT);
		assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
		assert(!bpf_map_lookup_elem_with_ref_bit(lru_map_fd, key, value));
		assert(value[0] == 4321);
		assert(!bpf_map_update_elem(expected_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
	}

	value[0] = 1234;

	/* Insert 1+tgt_free to tgt_free*3/2 */
	end_key = 1 + tgt_free + batch_size;
	for (key = 1 + tgt_free; key < end_key; key++)
		/* These newly added but not referenced keys will be
		 * gone during the next LRU shrink.
		 */
		assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));

	/* Insert 1+tgt_free*3/2 to tgt_free*5/2 */
	end_key = key + tgt_free;
	for (; key < end_key; key++) {
		assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
		assert(!bpf_map_update_elem(expected_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
	}

	assert(map_equal(lru_map_fd, expected_map_fd));

	close(expected_map_fd);
	close(lru_map_fd);

	printf("Pass\n");
}

/* Size of the LRU map is 2*tgt_free
 * It is to test the active/inactive list rotation
 * Insert 1 to 2*tgt_free (+2*tgt_free keys)
 * Lookup key 1 to tgt_free*3/2
 * Add 1+2*tgt_free to tgt_free*5/2 (+tgt_free/2 keys)
 * => key 1+tgt_free*3/2 to 2*tgt_free are removed from LRU
 */
static void test_lru_sanity3(int map_type, int map_flags, unsigned int tgt_free)
{
	unsigned long long key, end_key, value[nr_cpus];
	int lru_map_fd, expected_map_fd;
	unsigned int batch_size;
	unsigned int map_size;
	int next_cpu = 0;

	if (map_flags & BPF_F_NO_COMMON_LRU)
		/* This test is only applicable to common LRU list */
		return;

	printf("%s (map_type:%d map_flags:0x%X): ", __func__, map_type,
	    map_flags);

	assert(sched_next_online(0, &next_cpu) != -1);

	batch_size = tgt_free / 2;
	assert(batch_size * 2 == tgt_free);

	map_size = tgt_free * 2;
	lru_map_fd = create_map(map_type, map_flags, map_size);
	assert(lru_map_fd != -1);

	expected_map_fd = create_map(BPF_MAP_TYPE_HASH, 0, map_size);
	assert(expected_map_fd != -1);

	value[0] = 1234;

	/* Insert 1 to 2*tgt_free (+2*tgt_free keys) */
	end_key = 1 + (2 * tgt_free);
	for (key = 1; key < end_key; key++)
		assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));

	/* Lookup key 1 to tgt_free*3/2 */
	end_key = tgt_free + batch_size;
	for (key = 1; key < end_key; key++) {
		assert(!bpf_map_lookup_elem_with_ref_bit(lru_map_fd, key, value));
		assert(!bpf_map_update_elem(expected_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
	}

	/* Add 1+2*tgt_free to tgt_free*5/2
	 * (+tgt_free/2 keys)
	 */
	key = 2 * tgt_free + 1;
	end_key = key + batch_size;
	for (; key < end_key; key++) {
		assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
		assert(!bpf_map_update_elem(expected_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
	}

	assert(map_equal(lru_map_fd, expected_map_fd));

	close(expected_map_fd);
	close(lru_map_fd);

	printf("Pass\n");
}

/* Test deletion */
static void test_lru_sanity4(int map_type, int map_flags, unsigned int tgt_free)
{
	int lru_map_fd, expected_map_fd;
	unsigned long long key, value[nr_cpus];
	unsigned long long end_key;
	int next_cpu = 0;

	printf("%s (map_type:%d map_flags:0x%X): ", __func__, map_type,
	    map_flags);

	assert(sched_next_online(0, &next_cpu) != -1);

	if (map_flags & BPF_F_NO_COMMON_LRU)
		lru_map_fd = create_map(map_type, map_flags,
					3 * tgt_free * nr_cpus);
	else
		lru_map_fd = create_map(map_type, map_flags, 3 * tgt_free);
	assert(lru_map_fd != -1);

	expected_map_fd = create_map(BPF_MAP_TYPE_HASH, 0,
				   3 * tgt_free);
	assert(expected_map_fd != -1);

	value[0] = 1234;

	for (key = 1; key <= 2 * tgt_free; key++)
		assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));

	key = 1;
	assert(bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value, BPF_NOEXIST));

	for (key = 1; key <= tgt_free; key++) {
		assert(!bpf_map_lookup_elem_with_ref_bit(lru_map_fd, key, value));
		assert(!bpf_map_update_elem(expected_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
	}

	for (; key <= 2 * tgt_free; key++) {
		assert(!bpf_map_delete_elem(lru_map_fd, &key));
		assert(bpf_map_delete_elem(lru_map_fd, &key));
	}

	end_key = key + 2 * tgt_free;
	for (; key < end_key; key++) {
		assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
		assert(!bpf_map_update_elem(expected_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
	}

	assert(map_equal(lru_map_fd, expected_map_fd));

	close(expected_map_fd);
	close(lru_map_fd);

	printf("Pass\n");
}

static void do_test_lru_sanity5(unsigned long long last_key, int map_fd)
{
	unsigned long long key, value[nr_cpus];

	/* Ensure the last key inserted by previous CPU can be found */
	assert(!bpf_map_lookup_elem_with_ref_bit(map_fd, last_key, value));
	value[0] = 1234;

	key = last_key + 1;
	assert(!bpf_map_update_elem(map_fd, &key, value, BPF_NOEXIST));
	assert(!bpf_map_lookup_elem_with_ref_bit(map_fd, key, value));

	/* Cannot find the last key because it was removed by LRU */
	assert(bpf_map_lookup_elem(map_fd, &last_key, value) == -1 &&
	    errno == ENOENT);
}

/* Test map with only one element */
static void test_lru_sanity5(int map_type, int map_flags)
{
	unsigned long long key, value[nr_cpus];
	int next_cpu = 0;
	int map_fd;

	if (map_flags & BPF_F_NO_COMMON_LRU)
		return;

	printf("%s (map_type:%d map_flags:0x%X): ", __func__, map_type,
	    map_flags);

	map_fd = create_map(map_type, map_flags, 1);
	assert(map_fd != -1);

	value[0] = 1234;
	key = 0;
	assert(!bpf_map_update_elem(map_fd, &key, value, BPF_NOEXIST));

	while (sched_next_online(0, &next_cpu) != -1) {
		pid_t pid;

		pid = fork();
		if (pid == 0) {
			do_test_lru_sanity5(key, map_fd);
			exit(0);
		} else if (pid == -1) {
			printf("couldn't spawn process to test key:%llu\n",
			    key);
			exit(1);
		} else {
			int status;

			assert(waitpid(pid, &status, 0) == pid);
			assert(status == 0);
			key++;
		}
	}

	close(map_fd);
	/* At least one key should be tested */
	assert(key > 0);

	printf("Pass\n");
}

/* Test list rotation for BPF_F_NO_COMMON_LRU map */
static void test_lru_sanity6(int map_type, int map_flags, int tgt_free)
{
	int lru_map_fd, expected_map_fd;
	unsigned long long key, value[nr_cpus];
	unsigned int map_size = tgt_free * 2;
	int next_cpu = 0;

	if (!(map_flags & BPF_F_NO_COMMON_LRU))
		return;

	printf("%s (map_type:%d map_flags:0x%X): ", __func__, map_type,
	    map_flags);

	assert(sched_next_online(0, &next_cpu) != -1);

	expected_map_fd = create_map(BPF_MAP_TYPE_HASH, 0, map_size);
	assert(expected_map_fd != -1);

	lru_map_fd = create_map(map_type, map_flags, map_size * nr_cpus);
	assert(lru_map_fd != -1);

	value[0] = 1234;

	for (key = 1; key <= tgt_free; key++) {
		assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
		assert(!bpf_map_update_elem(expected_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
	}

	for (; key <= tgt_free * 2; key++) {
		unsigned long long stable_key;

		/* Make ref bit sticky for key: [1, tgt_free] */
		for (stable_key = 1; stable_key <= tgt_free; stable_key++) {
			/* Mark the ref bit */
			assert(!bpf_map_lookup_elem_with_ref_bit(lru_map_fd,
								 stable_key, value));
		}
		assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
	}

	for (; key <= tgt_free * 3; key++) {
		assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
		assert(!bpf_map_update_elem(expected_map_fd, &key, value,
					  BPF_NOEXIST));
	}

	assert(map_equal(lru_map_fd, expected_map_fd));

	close(expected_map_fd);
	close(lru_map_fd);

	printf("Pass\n");
}

/* Size of the LRU map is 2
 * Add key=1 (+1 key)
 * Add key=2 (+1 key)
 * Lookup Key=1 (datapath)
 * Lookup Key=2 (syscall)
 * Add Key=3
 *  => Key=2 will be removed by LRU
 * Iterate map. Only found key=1 and key=3
 */
static void test_lru_sanity7(int map_type, int map_flags)
{
	unsigned long long key, value[nr_cpus];
	int lru_map_fd, expected_map_fd;
	int next_cpu = 0;

	printf("%s (map_type:%d map_flags:0x%X): ", __func__, map_type,
	    map_flags);

	assert(sched_next_online(0, &next_cpu) != -1);

	if (map_flags & BPF_F_NO_COMMON_LRU)
		lru_map_fd = create_map(map_type, map_flags, 2 * nr_cpus);
	else
		lru_map_fd = create_map(map_type, map_flags, 2);
	assert(lru_map_fd != -1);

	expected_map_fd = create_map(BPF_MAP_TYPE_HASH, 0, 2);
	assert(expected_map_fd != -1);

	value[0] = 1234;

	/* insert key=1 element */

	key = 1;
	assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value, BPF_NOEXIST));
	assert(!bpf_map_update_elem(expected_map_fd, &key, value,
				  BPF_NOEXIST));

	/* BPF_NOEXIST means: add new element if it doesn't exist */
	assert(bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value, BPF_NOEXIST) == -1
	    /* key=1 already exists */
	    && errno == EEXIST);

	/* insert key=2 element */

	/* check that key=2 is not found */
	key = 2;
	assert(bpf_map_lookup_elem(lru_map_fd, &key, value) == -1 &&
	    errno == ENOENT);

	/* BPF_EXIST means: update existing element */
	assert(bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value, BPF_EXIST) == -1 &&
	    /* key=2 is not there */
	    errno == ENOENT);

	assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value, BPF_NOEXIST));

	/* insert key=3 element */

	/* check that key=3 is not found */
	key = 3;
	assert(bpf_map_lookup_elem(lru_map_fd, &key, value) == -1 &&
	    errno == ENOENT);

	/* check that key=1 can be found and mark the ref bit to
	 * stop LRU from removing key=1
	 */
	key = 1;
	assert(!bpf_map_lookup_elem_with_ref_bit(lru_map_fd, key, value));
	assert(value[0] == 1234);

	/* check that key=2 can be found and do _not_ mark ref bit.
	 * this will be evicted on next update.
	 */
	key = 2;
	assert(!bpf_map_lookup_elem(lru_map_fd, &key, value));
	assert(value[0] == 1234);

	key = 3;
	assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value, BPF_NOEXIST));
	assert(!bpf_map_update_elem(expected_map_fd, &key, value,
				  BPF_NOEXIST));

	/* key=2 has been removed from the LRU */
	key = 2;
	assert(bpf_map_lookup_elem(lru_map_fd, &key, value) == -1 &&
	    errno == ENOENT);

	assert(map_equal(lru_map_fd, expected_map_fd));

	close(expected_map_fd);
	close(lru_map_fd);

	printf("Pass\n");
}

/* Size of the LRU map is 2
 * Add key=1 (+1 key)
 * Add key=2 (+1 key)
 * Lookup Key=1 (syscall)
 * Lookup Key=2 (datapath)
 * Add Key=3
 *  => Key=1 will be removed by LRU
 * Iterate map. Only found key=2 and key=3
 */
static void test_lru_sanity8(int map_type, int map_flags)
{
	unsigned long long key, value[nr_cpus];
	int lru_map_fd, expected_map_fd;
	int next_cpu = 0;

	printf("%s (map_type:%d map_flags:0x%X): ", __func__, map_type,
	    map_flags);

	assert(sched_next_online(0, &next_cpu) != -1);

	if (map_flags & BPF_F_NO_COMMON_LRU)
		lru_map_fd = create_map(map_type, map_flags, 2 * nr_cpus);
	else
		lru_map_fd = create_map(map_type, map_flags, 2);
	assert(lru_map_fd != -1);

	expected_map_fd = create_map(BPF_MAP_TYPE_HASH, 0, 2);
	assert(expected_map_fd != -1);

	value[0] = 1234;

	/* insert key=1 element */

	key = 1;
	assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value, BPF_NOEXIST));

	/* BPF_NOEXIST means: add new element if it doesn't exist */
	assert(bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value, BPF_NOEXIST) == -1
	    /* key=1 already exists */
	    && errno == EEXIST);

	/* insert key=2 element */

	/* check that key=2 is not found */
	key = 2;
	assert(bpf_map_lookup_elem(lru_map_fd, &key, value) == -1 &&
	    errno == ENOENT);

	/* BPF_EXIST means: update existing element */
	assert(bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value, BPF_EXIST) == -1 &&
	    /* key=2 is not there */
	    errno == ENOENT);

	assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value, BPF_NOEXIST));
	assert(!bpf_map_update_elem(expected_map_fd, &key, value,
				  BPF_NOEXIST));

	/* insert key=3 element */

	/* check that key=3 is not found */
	key = 3;
	assert(bpf_map_lookup_elem(lru_map_fd, &key, value) == -1 &&
	    errno == ENOENT);

	/* check that key=1 can be found and do _not_ mark ref bit.
	 * this will be evicted on next update.
	 */
	key = 1;
	assert(!bpf_map_lookup_elem(lru_map_fd, &key, value));
	assert(value[0] == 1234);

	/* check that key=2 can be found and mark the ref bit to
	 * stop LRU from removing key=2
	 */
	key = 2;
	assert(!bpf_map_lookup_elem_with_ref_bit(lru_map_fd, key, value));
	assert(value[0] == 1234);

	key = 3;
	assert(!bpf_map_update_elem(lru_map_fd, &key, value, BPF_NOEXIST));
	assert(!bpf_map_update_elem(expected_map_fd, &key, value,
				  BPF_NOEXIST));

	/* key=1 has been removed from the LRU */
	key = 1;
	assert(bpf_map_lookup_elem(lru_map_fd, &key, value) == -1 &&
	    errno == ENOENT);

	assert(map_equal(lru_map_fd, expected_map_fd));

	close(expected_map_fd);
	close(lru_map_fd);

	printf("Pass\n");
}

int main(int argc, char **argv)
{
	int map_types[] = {BPF_MAP_TYPE_LRU_HASH,
			   BPF_MAP_TYPE_LRU_PERCPU_HASH};
	int map_flags[] = {0, BPF_F_NO_COMMON_LRU};
	int t, f;

	setbuf(stdout, NULL);

	nr_cpus = bpf_num_possible_cpus();
	assert(nr_cpus != -1);
	printf("nr_cpus:%d\n\n", nr_cpus);

	for (f = 0; f < sizeof(map_flags) / sizeof(*map_flags); f++) {
		unsigned int tgt_free = (map_flags[f] & BPF_F_NO_COMMON_LRU) ?
			PERCPU_FREE_TARGET : LOCAL_FREE_TARGET;

		for (t = 0; t < sizeof(map_types) / sizeof(*map_types); t++) {
			test_lru_sanity0(map_types[t], map_flags[f]);
			test_lru_sanity1(map_types[t], map_flags[f], tgt_free);
			test_lru_sanity2(map_types[t], map_flags[f], tgt_free);
			test_lru_sanity3(map_types[t], map_flags[f], tgt_free);
			test_lru_sanity4(map_types[t], map_flags[f], tgt_free);
			test_lru_sanity5(map_types[t], map_flags[f]);
			test_lru_sanity6(map_types[t], map_flags[f], tgt_free);
			test_lru_sanity7(map_types[t], map_flags[f]);
			test_lru_sanity8(map_types[t], map_flags[f]);

			printf("\n");
		}
	}

	return 0;
}