aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstatshomepage
path: root/ui/src/main/res/values-sl/strings.xml
blob: 4aa1dce66a678e0fe20680e5aa3eebe80bc1555b (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <plurals name="delete_error">
    <item quantity="one">%d Tunela ni bilo mogoče izbrisati: %s</item>
    <item quantity="two">%d Tunelov ni bilo mogoče izbrisati: %s</item>
    <item quantity="few">%d Tunelov ni bilo mogoče izbrisati: %s</item>
    <item quantity="other">%d Tunelov ni bilo mogoče izbrisati: %s</item>
  </plurals>
  <plurals name="delete_success">
    <item quantity="one">%d tunel uspešno izbrisan</item>
    <item quantity="two">%d tunela uspešno izbrisana</item>
    <item quantity="few">%d tuneli uspešno izbrisani</item>
    <item quantity="other">%d tunelov uspešno izbrisanih</item>
  </plurals>
  <plurals name="delete_title">
    <item quantity="one">%d tunel izbran</item>
    <item quantity="two">%d tunela izbrana</item>
    <item quantity="few">%d tuneli izbrani</item>
    <item quantity="other">%d tunelov izbranih</item>
  </plurals>
  <plurals name="import_partial_success">
    <item quantity="one">%1$d od %2$d tunelov uvožen</item>
    <item quantity="two">%1$d od %2$d tunelov uvožena</item>
    <item quantity="few">%1$d od %2$d tunelov uvoženi</item>
    <item quantity="other">%1$d od %2$d tunelov uvoženih</item>
  </plurals>
  <plurals name="import_total_success">
    <item quantity="one">%d Tunel uvožen</item>
    <item quantity="two">%d Tunela uvožena </item>
    <item quantity="few">%d Tuneli uvoženi </item>
    <item quantity="other">%d Tunelov uvoženih </item>
  </plurals>
  <plurals name="set_excluded_applications">
    <item quantity="one">%d izvzeta aplikacija</item>
    <item quantity="two">%d izvzeti aplikaciji</item>
    <item quantity="few">%d izvzete aplikacije</item>
    <item quantity="other">%d izvzetih aplikacij</item>
  </plurals>
  <string name="add_peer">Dodaj soležnike</string>
  <string name="addresses">Naslovi</string>
  <string name="allow_remote_control_intents_summary_off">Zunanjim aplikacijam ni dovoljeno preklopiti tunela (priporočeno) </string>
  <string name="allow_remote_control_intents_summary_on">Zunanje aplikacije lahko preklopijo tunel (napredno)</string>
  <string name="allow_remote_control_intents_title">Dovoljeno upravljanje preko zunanji aplikacij</string>
  <string name="allowed_ips">Dovoljeni IP naslovi</string>
  <string name="app_name">WireGuard</string>
  <string name="bad_config_context">%1$ss %2$s</string>
  <string name="bad_config_context_top_level">%s</string>
  <string name="bad_config_error">%1$s v %2$s</string>
  <string name="bad_config_explanation_pka">: Zahtevano pozitivno število, manjše ali enako 65535</string>
  <string name="bad_config_explanation_positive_number">: Zahtevano pozitivno število</string>
  <string name="bad_config_explanation_udp_port">: Zahtevana veljavna številka UDP vrat</string>
  <string name="bad_config_reason_invalid_key">Neveljaven ključ</string>
  <string name="bad_config_reason_invalid_number">Neveljavno število</string>
  <string name="bad_config_reason_invalid_value">Neveljavna vrednost</string>
  <string name="bad_config_reason_missing_attribute">Manjka atribut</string>
  <string name="bad_config_reason_missing_section">Manjkajoča sekcija</string>
  <string name="bad_config_reason_syntax_error">Sintaktična napaka</string>
  <string name="bad_config_reason_unknown_attribute">Neznan atribut</string>
  <string name="bad_config_reason_unknown_section">Neznani odsek</string>
  <string name="bad_config_reason_value_out_of_range">Vrednost je zunaj veljavnega območja</string>
  <string name="bad_extension_error">Končnica mora biti .conf ali .zip</string>
  <string name="cancel">Prekliči</string>
  <string name="config_delete_error">Konfiguracijske datoteke %s ni bilo mogoče izbrisati</string>
  <string name="config_exists_error">Konfiguracija za „%s“ že obstaja </string>
  <string name="config_file_exists_error">Konfiguracijska datoteka za „%s“ že obstaja</string>
  <string name="config_not_found_error">Konfiguracijske datoteke za „%s“ ni bilo mogoče najti</string>
  <string name="config_rename_error">Konfiguracijske datoteke za „%s“ ni bilo mogoče preimenovati</string>
  <string name="config_save_error">Konfiguracijske datoteke za „%1$s“ ni bilo mogoče shraniti: %2$s</string>
  <string name="config_save_success">Konfiguracijska datoteka za „%s“ uspešno shranjena</string>
  <string name="create_activity_title">Ustvarite WireGuard tunel</string>
  <string name="create_bin_dir_error">Lokalnega imenika za aplikacijo ni bilo mogoče kreirati</string>
  <string name="create_downloads_file_error">Datoteke ni bilo mogoče shraniti v mapi Prenosi</string>
  <string name="create_empty">Ustvari na novo</string>
  <string name="create_from_file">Uvoz iz arhiva ali datoteke</string>
  <string name="create_from_qr_code">Skreniraj s QR kode</string>
  <string name="create_output_dir_error">Ni bilo mogoče kreirati imenika za izvoz</string>
  <string name="create_temp_dir_error">Ni bilo mogoče kreirati začasnega lokalnega imenikaLokales</string>
  <string name="create_tunnel">Ustvari tunel</string>
  <string name="dark_theme_summary_off">V uporabi svetla (Dan) tema</string>
  <string name="dark_theme_summary_on">V uporabi temna (Noč) tema</string>
  <string name="dark_theme_title">Uporabi temnejšo temo</string>
  <string name="delete">Odstrani</string>
  <string name="dns_servers">DNS-strežnik</string>
  <string name="edit">Uredi</string>
  <string name="endpoint">Končna točka</string>
  <string name="error_down">Napaka pri zapiranju tunela: %s</string>
  <string name="error_fetching_apps">Napaka pri poizvedovanju seznama aplikacij: %s</string>
  <string name="error_root">Prosim omogočite root dostop in poskusite ponovno</string>
  <string name="error_up">Napaka pri vzpostavitvi tunela: %s</string>
  <string name="exclude_private_ips">Izključitev privatnih IP naslovov</string>
  <string name="generate_new_private_key">Generiraj nov privatni ključ</string>
  <string name="generic_error">Neznana napaka „%s“</string>
  <string name="hint_automatic">(samodejno)</string>
  <string name="hint_generated">(generirano)</string>
  <string name="hint_optional">(opcijsko)</string>
  <string name="hint_optional_discouraged">(izbirno, ni priporočljivo)</string>
  <string name="hint_random">(naključno)</string>
  <string name="illegal_filename_error">Neveljavno ime datoteke \"%s\"</string>
  <string name="import_error">Ne morem uvoziti tunela: %s</string>
  <string name="import_from_qr_code">Uvoz tunela iz QR kode</string>
  <string name="import_success">„%s“ uvožen</string>
  <string name="interface_title">Vmesnik</string>
  <string name="key_contents_error">Napačni znaki v ključu</string>
  <string name="key_length_error">Napačna dolžina ključa</string>
  <string name="key_length_explanation_base64">: WireGuard base64-ključi morajo vsebovati 44 znakov (32 bytov)</string>
  <string name="key_length_explanation_binary">: WireGuard-ključi morajo biti veliki 32 bytov</string>
  <string name="key_length_explanation_hex">: WireGuard Hex-ključi morajo biti veliki 64 znakov (32 bytov)</string>
  <string name="listen_port">Vrata na katerih se posluša</string>
  <string name="log_export_error">Napaka pri izvozu dnevnika: %s</string>
  <string name="log_export_subject">Dnevniška datoteka WireGuard za Android</string>
  <string name="log_export_success">Shranjena v „%s“</string>
  <string name="log_export_title">Izvoz dnevniške datoteke</string>
  <string name="log_saver_activity_label">Shrani dnevniško datoteko</string>
  <string name="log_viewer_pref_summary">Dnevniške datoteke lahko pomagajo pri razhroščevanju</string>
  <string name="log_viewer_pref_title">Prikaži dnevniško datoteko aplikacije</string>
  <string name="log_viewer_title">Beleženje</string>
  <string name="logcat_error">Ni bilo mogoče izvesti \"logcat\": </string>
  <string name="module_disabler_disabled_summary">Eksperimentalni modul v jedru lahko izboljša delovanje</string>
  <string name="module_disabler_disabled_title">Aktiviranje modula v jedru</string>
  <string name="module_disabler_enabled_summary">Počasnejše uporabniško zaledje (Userspace-Backend) lahko izboljša stabilnost</string>
  <string name="module_disabler_enabled_title">Deaktiviranje modula v jedru</string>
  <string name="module_installer_error">Nekaj je šlo narobe, prosimo poizkusite znova</string>
  <string name="module_installer_initial">Eksperimentalni modul v jedru lahko izboljša delovanje</string>
  <string name="module_installer_not_found">Za vašo napravo modulov ni razpoložljivih modulov</string>
  <string name="module_installer_title">Prenos in namestitev modula</string>
  <string name="module_installer_working">Prenašanje in nameščanje...</string>
  <string name="module_version_error">Ni bilo mogoče pridobiti verzije modula</string>
  <string name="mtu">MTU</string>
  <string name="multiple_tunnels_summary_off">Vklop enega tunela, bo druge izklopil</string>
  <string name="multiple_tunnels_summary_on">Več tunelov je lahko aktiviranih istočasno</string>
  <string name="multiple_tunnels_title">Dovoljeno več istočasnih tunelov</string>
  <string name="name">Ime</string>
  <string name="no_config_error">Poskus vzpostavitve tunel brez konfiguracije</string>
  <string name="no_configs_error">Ni bilo mogoče najti konfiguracijo</string>
  <string name="no_tunnels_error">Ni razporožljivih tunelov</string>
  <string name="parse_error_generic">Niz</string>
  <string name="parse_error_inet_address">Naslov IP</string>
  <string name="parse_error_inet_endpoint">končna točka</string>
  <string name="parse_error_inet_network">IP omrežje</string>
  <string name="parse_error_integer">število</string>
  <string name="parse_error_reason">Ni mogoče obdelati %1$s “%2$s”</string>
  <string name="peer">Soležnik (Peer)</string>
  <string name="permission_description">Upravljanje z Wireguard tunelom, aktivacija in deaktivacija tunela, zaradi česar bo internetni prometno mogoče napačno usmerjen</string>
  <string name="permission_label">Upravljanje z Wireguard tunelom</string>
  <string name="persistent_keepalive">Trajna povezava (Keepalive)</string>
  <string name="pre_shared_key">Vnaprej deljen ključ</string>
  <string name="private_key">Privatni ključ</string>
  <string name="public_key">Javni ključ</string>
  <string name="public_key_description">Javni ključ</string>
  <string name="qr_code_hint">Namig: Generirajte z `qrencode -t ansiutf8 &lt; tunnel.conf`.</string>
  <string name="restore_on_boot_summary_off">Pri vklopu telefona, aktivirani tuneli ne bodo avtimatično vzpostavljeni</string>
  <string name="restore_on_boot_summary_on">Pri vklopu telefona bodo aktivirani tuneli avtimatično vzpostavljeni</string>
  <string name="restore_on_boot_title">Ponovna vzpostavitev pri ponovnem zagonu</string>
  <string name="save">Shrani</string>
  <string name="select_all">Izbor vseh</string>
  <string name="settings">Nastavitve</string>
  <string name="shell_exit_status_read_error">Lupina ne more prebrati izhodnega statusa</string>
  <string name="shell_marker_count_error">Lupina je pričakovala 4 markerje, dobila pa je %d</string>
  <string name="shell_start_error">Lupina se ni mogla zagnati: %d</string>
  <string name="success_application_will_restart">Uspešno. Aplikacija se bo znova zagnala...</string>
  <string name="toggle_all">Prestavi vse</string>
  <string name="toggle_error">Napaka pri prestavljanju Wireguard tunela: %s</string>
  <string name="tools_installer_already">wg in wg-quick sta že nameščena</string>
  <string name="tools_installer_failure">Orodja ukazne lupina niso bila nameščena (Ni root dostopa?)</string>
  <string name="tools_installer_initial">Namestitev izbirnih orodij za skripte</string>
  <string name="tools_installer_initial_magisk">Namestitev izbirnih orodij za skripte preko Magisk modula</string>
  <string name="tools_installer_initial_system">Namestitev izbirnih orodij za skripte na sistemski particiji</string>
  <string name="tools_installer_success_magisk">wg in wg-quick kot Magisk modul nameščen (Zahtevan ponovni zagon)</string>
  <string name="tools_installer_success_system">wg und wg-quick nameščena na sistemski particiji</string>
  <string name="tools_installer_title">Namestitev orodij za ukazno vrstico</string>
  <string name="tools_installer_working">Nameščam wg in wg-quick</string>
  <string name="tools_unavailable_error">Zahtevana orodja niso razpoložljiva</string>
  <string name="transfer">Premik (Transfer)</string>
  <string name="transfer_bytes">%d B</string>
  <string name="transfer_gibibytes">%.2f GiB</string>
  <string name="transfer_kibibytes">%.2f KiB</string>
  <string name="transfer_mibibytes">%.2f MiB</string>
  <string name="transfer_rx_tx">prejeto: %1$s, poslano: %2$s</string>
  <string name="transfer_tibibytes">%.2f TiB</string>
  <string name="tun_create_error">Ni bilo mogoče ustvariti tun naprave</string>
  <string name="tunnel_config_error">Tunela ni bilo mogoče konfigurirati (wg-quick je vrnil %d)</string>
  <string name="tunnel_create_error">Ne morem ustvariti tunela: %s</string>
  <string name="tunnel_create_success">Tunel „%s “ uspešno ustvarjen</string>
  <string name="tunnel_error_already_exists">Tunel „%s “ že obstaja</string>
  <string name="tunnel_error_invalid_name">Neveljavno ime</string>
  <string name="tunnel_list_placeholder">Dodaj tunel s klikom na modri gumb</string>
  <string name="tunnel_name">Ime tunela</string>
  <string name="tunnel_on_error">Tunela ni bilo mogoče vključiti (wgTurnOn je vrnil %d)</string>
  <string name="tunnel_rename_error">Ne morem preimenovati tunela: %s</string>
  <string name="tunnel_rename_success">Tunnel uspešno preimenovan v „%s “</string>
  <string name="type_name_go_userspace">Go userspace</string>
  <string name="type_name_kernel_module">Jedrni modul</string>
  <string name="unknown_error">Neznanna napaka</string>
  <string name="version_summary">%1$s različica aplikacij v%2$s</string>
  <string name="version_summary_checking">Preverjam %s različico aplikacije</string>
  <string name="version_summary_unknown">Neznana %s različica</string>
  <string name="version_title">WireGuard za Android v%s</string>
  <string name="vpn_not_authorized_error">VPN-storitev ni bila odobrena s strani uporabnika</string>
  <string name="vpn_start_error">Android VPN-storitve ni bilo mogoče zagnati</string>
  <string name="zip_export_error">Ne morem izvoziti tunela: %s</string>
  <string name="zip_export_success">Shranjeno pod “%s”</string>
  <string name="zip_export_summary">Zip datoteka je bila shranjena v mapi Prenosi</string>
  <string name="zip_export_title">Izvoz tunela kot Zip datoteka</string>
  <string name="biometric_prompt_zip_exporter_title">Za izvoz tunelov se prijavite</string>
  <string name="biometric_prompt_private_key_title">Za privatni ključ se prijavite</string>
  <string name="biometric_auth_error">Napaka pri avtentikaciji</string>
  <string name="biometric_auth_error_reason">Napaka pri avtentikaciji: %s</string>
</resources>