aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/WireGuard/WireGuard/Tunnel/TunnelsManager.swift
blob: 8b5311dadcd0763f5b21024c8766c1f802386a26 (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
                
                            

         

            
 
                                                   

 
                         

                                                                          
           
                     

                                 
                         
                         
 
                           

                                                 

   
                                                
                    
                                                   
       
                                      
                 
                                              
                                                        

           
 
                        


                                                                


                                            
     
       
   
 
                                    
 
                                                   
                                                           
                     
 
                                                                                                              
                            
                
                                      

         
 
                                
                                              

         
 
                               
                                                            
                                       

                       
                                
 
                                   
                   
                                           
                                                      

           
 
                         
 
                                              
     

   
                                                        
                                                                   

   
                                                                             
                             


                        
                          
                                  
                   
                                                                                         
                                                                                                  
                            
                
                                 

         
 
                             
                                          
             
                                      
                                           

           

                  
 
                                                            
                                       
                       
 
                                                                
                                
 
                                   
                   
                                             
                                                   

           
                         
 


                                               
                                                      
       
 


                                                         
                                                       
               
           

                     

                   

       

   
                                                    
                             
 
                                     
                   
                                             
                                                   

                                            
       
                 
     
                          
 
                                
                           

   
                           
                                         
                        
                                                     

         
                                             
                                           

                                                           
                                   


                             
         

     


                    
                                   
       

   
                            
                       
                                             


                    
                 
       
   
 
              
                       
   
                                                
                         
                                                                                                                                                     
 
                                                                    
 

                                           
                                               
                                                                                                             
              
                                                                                    
           
         
       
 
                                                            
                          
                                            
         

           
 
                 


     
 
 
                                                                
 
                                                         
   
 
 


                     
 
                           
 


                    
                         

                                                      


                                                                                       
           
                    


                                  


       
                  
                
 
                              
                            
 
                          
                                                                           
   
 


                              
 
                      
                            

                                 

                              
          

   
             
                                     
              
                                  

   
                         
                                                                        
                
                                                       
                                                                       


         
                                       
 
                                                          
 
                       

                                       
                                                    
                      
                                  
                           
                 
                                                
                                                                  

             
                                                             
                                                                                             
              
      
                                       
                     


                                                                      
                                   
                                       
              
                     
                                
                                           
                 
                                                                

           
                                                                 
                                             
                 
                                                                   
           
       
                                                     
                                   
                           
                 
                                                 
                      
                                                                     

             
                                                      
                                                                    
       


     
                     
                                       
   
 
// SPDX-License-Identifier: MIT
// Copyright © 2018 WireGuard LLC. All Rights Reserved.

import Foundation
import NetworkExtension
import os.log

protocol TunnelsManagerListDelegate: class {
  func tunnelAdded(at index: Int)
  func tunnelModified(at index: Int)
  func tunnelMoved(from oldIndex: Int, to newIndex: Int)
  func tunnelRemoved(at index: Int)
}

protocol TunnelsManagerActivationDelegate: class {
  func tunnelActivationAttemptFailed(tunnel: TunnelContainer, error: TunnelsManagerActivationAttemptError) // startTunnel wasn't called or failed
  func tunnelActivationAttemptSucceeded(tunnel: TunnelContainer) // startTunnel succeeded
  func tunnelActivationFailed(tunnel: TunnelContainer, error: TunnelsManagerActivationError) // status didn't change to connected
  func tunnelActivationSucceeded(tunnel: TunnelContainer) // status changed to connected
}

class TunnelsManager {
  private var tunnels: [TunnelContainer]
  weak var tunnelsListDelegate: TunnelsManagerListDelegate?
  weak var activationDelegate: TunnelsManagerActivationDelegate?
  private var statusObservationToken: AnyObject?
  private var waiteeObservationToken: AnyObject?

  init(tunnelProviders: [NETunnelProviderManager]) {
    tunnels = tunnelProviders.map { TunnelContainer(tunnel: $0) }.sorted { $0.name < $1.name }
    startObservingTunnelStatuses()
  }

  static func create(completionHandler: @escaping (WireGuardResult<TunnelsManager>) -> Void) {
    #if targetEnvironment(simulator)
    completionHandler(.success(TunnelsManager(tunnelProviders: MockTunnels.createMockTunnels())))
    #else
    NETunnelProviderManager.loadAllFromPreferences { managers, error in
      if let error = error {
        wg_log(.error, message: "Failed to load tunnel provider managers: \(error)")
        completionHandler(.failure(TunnelsManagerError.systemErrorOnListingTunnels(systemError: error)))
        return
      }

      let tunnelManagers = managers ?? []
      tunnelManagers.forEach { tunnelManager in
        if (tunnelManager.protocolConfiguration as? NETunnelProviderProtocol)?.migrateConfigurationIfNeeded() == true {
          tunnelManager.saveToPreferences { _ in }
        }
      }
      completionHandler(.success(TunnelsManager(tunnelProviders: tunnelManagers)))
    }
    #endif
  }

  func reload(completionHandler: @escaping (Bool) -> Void) {
    #if targetEnvironment(simulator)
    completionHandler(.success(false))
    #else
    NETunnelProviderManager.loadAllFromPreferences { managers, _ in
      guard let managers = managers else {
        completionHandler(false)
        return
      }

      let newTunnels = managers.map { TunnelContainer(tunnel: $0) }.sorted { $0.name < $1.name }
      let hasChanges = self.tunnels.map { $0.tunnelConfiguration } != newTunnels.map { $0.tunnelConfiguration }
      if hasChanges {
        self.tunnels = newTunnels
        completionHandler(true)
      } else {
        completionHandler(false)
      }
    }
    #endif
  }

  func add(tunnelConfiguration: TunnelConfiguration, activateOnDemandSetting: ActivateOnDemandSetting = ActivateOnDemandSetting.defaultSetting, completionHandler: @escaping (WireGuardResult<TunnelContainer>) -> Void) {
    let tunnelName = tunnelConfiguration.name ?? ""
    if tunnelName.isEmpty {
      completionHandler(.failure(TunnelsManagerError.tunnelNameEmpty))
      return
    }

    if tunnels.contains(where: { $0.name == tunnelName }) {
      completionHandler(.failure(TunnelsManagerError.tunnelAlreadyExistsWithThatName))
      return
    }

    let tunnelProviderManager = NETunnelProviderManager()
    tunnelProviderManager.protocolConfiguration = NETunnelProviderProtocol(tunnelConfiguration: tunnelConfiguration)
    tunnelProviderManager.localizedDescription = tunnelConfiguration.name
    tunnelProviderManager.isEnabled = true

    activateOnDemandSetting.apply(on: tunnelProviderManager)

    tunnelProviderManager.saveToPreferences { [weak self] error in
      guard error == nil else {
        wg_log(.error, message: "Add: Saving configuration failed: \(error!)")
        completionHandler(.failure(TunnelsManagerError.systemErrorOnAddTunnel(systemError: error!)))
        return
      }

      guard let self = self else { return }

      let tunnel = TunnelContainer(tunnel: tunnelProviderManager)
      self.tunnels.append(tunnel)
      self.tunnels.sort { $0.name < $1.name }
      self.tunnelsListDelegate?.tunnelAdded(at: self.tunnels.firstIndex(of: tunnel)!)
      completionHandler(.success(tunnel))
    }
  }

  func addMultiple(tunnelConfigurations: [TunnelConfiguration], completionHandler: @escaping (UInt) -> Void) {
    addMultiple(tunnelConfigurations: ArraySlice(tunnelConfigurations), numberSuccessful: 0, completionHandler: completionHandler)
  }

  private func addMultiple(tunnelConfigurations: ArraySlice<TunnelConfiguration>, numberSuccessful: UInt, completionHandler: @escaping (UInt) -> Void) {
    guard let head = tunnelConfigurations.first else {
      completionHandler(numberSuccessful)
      return
    }
    let tail = tunnelConfigurations.dropFirst()
    add(tunnelConfiguration: head) { [weak self, tail] result in
      DispatchQueue.main.async {
        self?.addMultiple(tunnelConfigurations: tail, numberSuccessful: numberSuccessful + (result.isSuccess ? 1 : 0), completionHandler: completionHandler)
      }
    }
  }

  func modify(tunnel: TunnelContainer, tunnelConfiguration: TunnelConfiguration, activateOnDemandSetting: ActivateOnDemandSetting, completionHandler: @escaping (TunnelsManagerError?) -> Void) {
    let tunnelName = tunnelConfiguration.name ?? ""
    if tunnelName.isEmpty {
      completionHandler(TunnelsManagerError.tunnelNameEmpty)
      return
    }

    let tunnelProviderManager = tunnel.tunnelProvider
    let isNameChanged = tunnelName != tunnelProviderManager.localizedDescription
    if isNameChanged {
      guard !tunnels.contains(where: { $0.name == tunnelName }) else {
        completionHandler(TunnelsManagerError.tunnelAlreadyExistsWithThatName)
        return
      }
      tunnel.name = tunnelName
    }

    tunnelProviderManager.protocolConfiguration = NETunnelProviderProtocol(tunnelConfiguration: tunnelConfiguration)
    tunnelProviderManager.localizedDescription = tunnelConfiguration.name
    tunnelProviderManager.isEnabled = true

    let isActivatingOnDemand = !tunnelProviderManager.isOnDemandEnabled && activateOnDemandSetting.isActivateOnDemandEnabled
    activateOnDemandSetting.apply(on: tunnelProviderManager)

    tunnelProviderManager.saveToPreferences { [weak self] error in
      guard error == nil else {
        wg_log(.error, message: "Modify: Saving configuration failed: \(error!)")
        completionHandler(TunnelsManagerError.systemErrorOnModifyTunnel(systemError: error!))
        return
      }
      guard let self = self else { return }

      if isNameChanged {
        let oldIndex = self.tunnels.firstIndex(of: tunnel)!
        self.tunnels.sort { $0.name < $1.name }
        let newIndex = self.tunnels.firstIndex(of: tunnel)!
        self.tunnelsListDelegate?.tunnelMoved(from: oldIndex, to: newIndex)
      }
      self.tunnelsListDelegate?.tunnelModified(at: self.tunnels.firstIndex(of: tunnel)!)

      if tunnel.status == .active || tunnel.status == .activating || tunnel.status == .reasserting {
        // Turn off the tunnel, and then turn it back on, so the changes are made effective
        tunnel.status = .restarting
        (tunnel.tunnelProvider.connection as? NETunnelProviderSession)?.stopTunnel()
      }

      if isActivatingOnDemand {
        // Reload tunnel after saving.
        // Without this, the tunnel stopes getting updates on the tunnel status from iOS.
        tunnelProviderManager.loadFromPreferences { error in
          tunnel.isActivateOnDemandEnabled = tunnelProviderManager.isOnDemandEnabled
          guard error == nil else {
            wg_log(.error, message: "Modify: Re-loading after saving configuration failed: \(error!)")
            completionHandler(TunnelsManagerError.systemErrorOnModifyTunnel(systemError: error!))
            return
          }
          completionHandler(nil)
        }
      } else {
        completionHandler(nil)
      }
    }
  }

  func remove(tunnel: TunnelContainer, completionHandler: @escaping (TunnelsManagerError?) -> Void) {
    let tunnelProviderManager = tunnel.tunnelProvider

    tunnelProviderManager.removeFromPreferences { [weak self] error in
      guard error == nil else {
        wg_log(.error, message: "Remove: Saving configuration failed: \(error!)")
        completionHandler(TunnelsManagerError.systemErrorOnRemoveTunnel(systemError: error!))
        return
      }
      if let self = self {
        let index = self.tunnels.firstIndex(of: tunnel)!
        self.tunnels.remove(at: index)
        self.tunnelsListDelegate?.tunnelRemoved(at: index)
      }
      completionHandler(nil)
    }
  }

  func numberOfTunnels() -> Int {
    return tunnels.count
  }

  func tunnel(at index: Int) -> TunnelContainer {
    return tunnels[index]
  }

  func tunnel(named tunnelName: String) -> TunnelContainer? {
    return tunnels.first { $0.name == tunnelName }
  }

  func startActivation(of tunnel: TunnelContainer) {
    guard tunnels.contains(tunnel) else { return } // Ensure it's not deleted
    guard tunnel.status == .inactive else {
      activationDelegate?.tunnelActivationAttemptFailed(tunnel: tunnel, error: .tunnelIsNotInactive)
      return
    }

    if let alreadyWaitingTunnel = tunnels.first(where: { $0.status == .waiting }) {
      alreadyWaitingTunnel.status = .inactive
    }

    if let tunnelInOperation = tunnels.first(where: { $0.status != .inactive }) {
      wg_log(.info, message: "Tunnel '\(tunnel.name)' waiting for deactivation of '\(tunnelInOperation.name)'")
      tunnel.status = .waiting
      activateWaitingTunnelOnDeactivation(of: tunnelInOperation)
      if tunnelInOperation.status != .deactivating {
        startDeactivation(of: tunnelInOperation)
      }
      return
    }

    #if targetEnvironment(simulator)
    tunnel.status = .active
    #else
    tunnel.startActivation(activationDelegate: activationDelegate)
    #endif
  }

  func startDeactivation(of tunnel: TunnelContainer) {
    tunnel.isAttemptingActivation = false
    guard tunnel.status != .inactive && tunnel.status != .deactivating else { return }
    #if targetEnvironment(simulator)
    tunnel.status = .inactive
    #else
    tunnel.startDeactivation()
    #endif
  }

  func refreshStatuses() {
    tunnels.forEach { $0.refreshStatus() }
  }

  private func activateWaitingTunnelOnDeactivation(of tunnel: TunnelContainer) {
    waiteeObservationToken = tunnel.observe(\.status) { [weak self] tunnel, _ in
      guard let self = self else { return }
      if tunnel.status == .inactive {
        if let waitingTunnel = self.tunnels.first(where: { $0.status == .waiting }) {
          waitingTunnel.startActivation(activationDelegate: self.activationDelegate)
        }
        self.waiteeObservationToken = nil
      }
    }
  }

  private func startObservingTunnelStatuses() {
    statusObservationToken = NotificationCenter.default.addObserver(forName: .NEVPNStatusDidChange, object: nil, queue: OperationQueue.main) { [weak self] statusChangeNotification in
      guard let self = self,
        let session = statusChangeNotification.object as? NETunnelProviderSession,
        let tunnelProvider = session.manager as? NETunnelProviderManager,
        let tunnel = self.tunnels.first(where: { $0.tunnelProvider == tunnelProvider }) else { return }

      wg_log(.debug, message: "Tunnel '\(tunnel.name)' connection status changed to '\(tunnel.tunnelProvider.connection.status)'")

      if tunnel.isAttemptingActivation {
        if session.status == .connected {
          tunnel.isAttemptingActivation = false
          self.activationDelegate?.tunnelActivationSucceeded(tunnel: tunnel)
        } else if session.status == .disconnected {
          tunnel.isAttemptingActivation = false
          if let (title, message) = lastErrorTextFromNetworkExtension(for: tunnel) {
            self.activationDelegate?.tunnelActivationFailed(tunnel: tunnel, error: .activationFailedWithExtensionError(title: title, message: message, wasOnDemandEnabled: tunnelProvider.isOnDemandEnabled))
          } else {
            self.activationDelegate?.tunnelActivationFailed(tunnel: tunnel, error: .activationFailed(wasOnDemandEnabled: tunnelProvider.isOnDemandEnabled))
          }
        }
      }

      if (tunnel.status == .restarting) && (session.status == .disconnected || session.status == .disconnecting) {
        if session.status == .disconnected {
          tunnel.startActivation(activationDelegate: self.activationDelegate)
        }
        return
      }

      tunnel.refreshStatus()
    }
  }

}

private func lastErrorTextFromNetworkExtension(for tunnel: TunnelContainer) -> (title: String, message: String)? {
  guard let lastErrorFileURL = FileManager.networkExtensionLastErrorFileURL else { return nil }
  guard let lastErrorData = try? Data(contentsOf: lastErrorFileURL) else { return nil }
  guard let lastErrorStrings = String(data: lastErrorData, encoding: .utf8)?.splitToArray(separator: "\n") else { return nil }
  guard lastErrorStrings.count == 2 && tunnel.activationAttemptId == lastErrorStrings[0] else { return nil }

  switch PacketTunnelProviderError(rawValue: lastErrorStrings[1]) {
  case .some(.savedProtocolConfigurationIsInvalid):
    return (tr("alertTunnelActivationFailureTitle"), tr("alertTunnelActivationSavedConfigFailureMessage"))
  case .some(.dnsResolutionFailure):
    return (tr("alertTunnelDNSFailureTitle"), tr("alertTunnelDNSFailureMessage"))
  case .some(.couldNotStartBackend):
    return (tr("alertTunnelActivationFailureTitle"), tr("alertTunnelActivationBackendFailureMessage"))
  case .some(.couldNotDetermineFileDescriptor):
    return (tr("alertTunnelActivationFailureTitle"), tr("alertTunnelActivationFileDescriptorFailureMessage"))
  case .some(.couldNotSetNetworkSettings):
    return (tr("alertTunnelActivationFailureTitle"), tr("alertTunnelActivationSetNetworkSettingsMessage"))
  default:
    return (tr("alertTunnelActivationFailureTitle"), tr("alertTunnelActivationFailureMessage"))
  }
}

class TunnelContainer: NSObject {
  @objc dynamic var name: String
  @objc dynamic var status: TunnelStatus

  @objc dynamic var isActivateOnDemandEnabled: Bool

  var isAttemptingActivation = false {
    didSet {
      if isAttemptingActivation {
        self.activationTimer?.invalidate()
        let activationTimer = Timer(timeInterval: 5 /* seconds */, repeats: true) { [weak self] _ in
          guard let self = self else { return }
          wg_log(.debug, message: "Status update notification timeout for tunnel '\(self.name)'. Tunnel status is now '\(self.tunnelProvider.connection.status)'.")
          switch self.tunnelProvider.connection.status {
          case .connected, .disconnected, .invalid:
            self.activationTimer?.invalidate()
            self.activationTimer = nil
          default:
            break
          }
          self.refreshStatus()
        }
        self.activationTimer = activationTimer
        RunLoop.main.add(activationTimer, forMode: .default)
      }
    }
  }
  var activationAttemptId: String?
  var activationTimer: Timer?

  fileprivate let tunnelProvider: NETunnelProviderManager
  private var lastTunnelConnectionStatus: NEVPNStatus?

  var tunnelConfiguration: TunnelConfiguration? {
    return (tunnelProvider.protocolConfiguration as? NETunnelProviderProtocol)?.asTunnelConfiguration(called: tunnelProvider.localizedDescription)
  }

  var activateOnDemandSetting: ActivateOnDemandSetting {
    return ActivateOnDemandSetting(from: tunnelProvider)
  }

  init(tunnel: NETunnelProviderManager) {
    name = tunnel.localizedDescription ?? "Unnamed"
    let status = TunnelStatus(from: tunnel.connection.status)
    self.status = status
    isActivateOnDemandEnabled = tunnel.isOnDemandEnabled
    tunnelProvider = tunnel
    super.init()
  }

  func refreshStatus() {
    let status = TunnelStatus(from: tunnelProvider.connection.status)
    self.status = status
    isActivateOnDemandEnabled = tunnelProvider.isOnDemandEnabled
  }

  //swiftlint:disable:next function_body_length
  fileprivate func startActivation(recursionCount: UInt = 0, lastError: Error? = nil, activationDelegate: TunnelsManagerActivationDelegate?) {
    if recursionCount >= 8 {
      wg_log(.error, message: "startActivation: Failed after 8 attempts. Giving up with \(lastError!)")
      activationDelegate?.tunnelActivationAttemptFailed(tunnel: self, error: .failedBecauseOfTooManyErrors(lastSystemError: lastError!))
      return
    }

    wg_log(.debug, message: "startActivation: Entering (tunnel: \(name))")

    status = .activating // Ensure that no other tunnel can attempt activation until this tunnel is done trying

    guard tunnelProvider.isEnabled else {
      // In case the tunnel had gotten disabled, re-enable and save it,
      // then call this function again.
      wg_log(.debug, staticMessage: "startActivation: Tunnel is disabled. Re-enabling and saving")
      tunnelProvider.isEnabled = true
      tunnelProvider.saveToPreferences { [weak self] error in
        guard let self = self else { return }
        if error != nil {
          wg_log(.error, message: "Error saving tunnel after re-enabling: \(error!)")
          activationDelegate?.tunnelActivationAttemptFailed(tunnel: self, error: .failedWhileSaving(systemError: error!))
          return
        }
        wg_log(.debug, staticMessage: "startActivation: Tunnel saved after re-enabling, invoking startActivation")
        self.startActivation(recursionCount: recursionCount + 1, lastError: NEVPNError(NEVPNError.configurationUnknown), activationDelegate: activationDelegate)
      }
      return
    }

    // Start the tunnel
    do {
      wg_log(.debug, staticMessage: "startActivation: Starting tunnel")
      isAttemptingActivation = true
      let activationAttemptId = UUID().uuidString
      self.activationAttemptId = activationAttemptId
      try (tunnelProvider.connection as? NETunnelProviderSession)?.startTunnel(options: ["activationAttemptId": activationAttemptId])
      wg_log(.debug, staticMessage: "startActivation: Success")
      activationDelegate?.tunnelActivationAttemptSucceeded(tunnel: self)
    } catch let error {
      isAttemptingActivation = false
      guard let systemError = error as? NEVPNError else {
        wg_log(.error, message: "Failed to activate tunnel: Error: \(error)")
        status = .inactive
        activationDelegate?.tunnelActivationAttemptFailed(tunnel: self, error: .failedWhileStarting(systemError: error))
        return
      }
      guard systemError.code == NEVPNError.configurationInvalid || systemError.code == NEVPNError.configurationStale else {
        wg_log(.error, message: "Failed to activate tunnel: VPN Error: \(error)")
        status = .inactive
        activationDelegate?.tunnelActivationAttemptFailed(tunnel: self, error: .failedWhileStarting(systemError: systemError))
        return
      }
      wg_log(.debug, staticMessage: "startActivation: Will reload tunnel and then try to start it.")
      tunnelProvider.loadFromPreferences { [weak self] error in
        guard let self = self else { return }
        if error != nil {
          wg_log(.error, message: "startActivation: Error reloading tunnel: \(error!)")
          self.status = .inactive
          activationDelegate?.tunnelActivationAttemptFailed(tunnel: self, error: .failedWhileLoading(systemError: systemError))
          return
        }
        wg_log(.debug, staticMessage: "startActivation: Tunnel reloaded, invoking startActivation")
        self.startActivation(recursionCount: recursionCount + 1, lastError: systemError, activationDelegate: activationDelegate)
      }
    }
  }

  fileprivate func startDeactivation() {
    (tunnelProvider.connection as? NETunnelProviderSession)?.stopTunnel()
  }
}