aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/src/wireguard/wireguard.rs
blob: 2b0e779651f56ddc38bd46855aa9e5e33efc17ac (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6                  
               
 


                  
          
 

         
       
          
                                   
          
        
                  
                  
                   

               

           
       
             
 
                     

                      
                                   


                             
                           

                

                        
 


           
           

                  
                   

                         
            


                                      
                     
                                   
                        
                                    
             
                                   

                               


   
                             
                      
 
                        
          
                   
 
 


                                                        
                 

                       
                        


                                   

                        
 


                          


                    
                      
                         

            

                                               
                 

                                 
 


                           
               


                     
                       
                         

           

            

                        
                        


                                                               

                            
                           
                     

   
                                                     

   
                                 
                               
   


                                
 
                          
                                
             

     
                      
                    
             
        
                  
                           
                                      
                           
                                

                    

                               
 
                
                                     
 
               

                     

                            


                      
                                                    
                                     

                 
         


                                                 

       
   
 
                                                    
                           


                                          

                                  

                                
 
                                
           


                  
 
                                                   

                                       
                       

                                        
                         

                                               


                                          
                                    
                                     
             
 
                                                          
           
                        

                                       

                                             
         

       

   

                                       

                                                  

                      

             
                                               
 
                     

                      
             
                   
                        

                                                 
                     
                               
                        

                 
 

                   

                
                  

                               
                             
                                        

                              
                                               

                                          
                         


                                     
                                          
                            
                              
                                                 


                                  
                                            
                                                                                        

                                               

                                                                                    
                   
 
                            
                             
                                         
                                                
                                                 

                                     
 
                               
                                                 
                                                       
                                                                                                      

                       
                                     
                                                                                      

                                            
                                    
                         
                        
                     

                   
                                                


                         

                                              
                                          
                                                                
                    
                                      


                                           
             

           


        
          
           

                                      

   
use super::constants::*;
use super::handshake;
use super::router;
use super::timers::{Events, Timers};
use super::{Peer, PeerInner};

use super::tun;
use super::tun::Reader as TunReader;

use super::udp;
use super::udp::Reader as UDPReader;
use super::udp::Writer as UDPWriter;

use super::Endpoint;

use hjul::Runner;

use std::fmt;
use std::ops::Deref;
use std::sync::atomic::{AtomicBool, AtomicU64, AtomicUsize, Ordering};
use std::sync::Arc;
use std::thread;
use std::time::{Duration, Instant};

// TODO: avoid
use std::sync::Condvar;
use std::sync::Mutex as StdMutex;

use std::collections::hash_map::Entry;
use std::collections::HashMap;

use log::debug;
use rand::rngs::OsRng;
use rand::Rng;
use spin::{Mutex, RwLock};

use byteorder::{ByteOrder, LittleEndian};
use crossbeam_channel::{bounded, Sender};
use x25519_dalek::{PublicKey, StaticSecret};

const SIZE_HANDSHAKE_QUEUE: usize = 128;
const THRESHOLD_UNDER_LOAD: usize = SIZE_HANDSHAKE_QUEUE / 4;
const DURATION_UNDER_LOAD: Duration = Duration::from_millis(10_000);

#[derive(Clone)]
pub struct WaitHandle(Arc<(StdMutex<usize>, Condvar)>);

impl WaitHandle {
  pub fn wait(&self) {
    let (lock, cvar) = &*self.0;
    let mut nread = lock.lock().unwrap();
    while *nread > 0 {
      nread = cvar.wait(nread).unwrap();
    }
  }

  fn new() -> Self {
    Self(Arc::new((StdMutex::new(0), Condvar::new())))
  }

  fn decrease(&self) {
    let (lock, cvar) = &*self.0;
    let mut nread = lock.lock().unwrap();
    assert!(*nread > 0);
    *nread -= 1;
    cvar.notify_all();
  }

  fn increase(&self) {
    let (lock, _) = &*self.0;
    let mut nread = lock.lock().unwrap();
    *nread += 1;
  }
}

pub struct WireguardInner<T: tun::Tun, B: udp::UDP> {
  // identifier (for logging)
  id: u32,

  // device enabled
  enabled: RwLock<bool>,

  // enables waiting for all readers to finish
  tun_readers: WaitHandle,

  // current MTU
  mtu: AtomicUsize,

  // outbound writer
  send: RwLock<Option<B::Writer>>,

  // identity and configuration map
  peers: RwLock<HashMap<[u8; 32], Peer<T, B>>>,

  // cryptokey router
  router: router::Device<B::Endpoint, Events<T, B>, T::Writer, B::Writer>,

  // handshake related state
  handshake: RwLock<handshake::Device>,
  under_load: AtomicBool,
  pending: AtomicUsize, // num of pending handshake packets in queue
  queue: Mutex<Sender<HandshakeJob<B::Endpoint>>>,
}

impl<T: tun::Tun, B: udp::UDP> PeerInner<T, B> {
  /* Queue a handshake request for the parallel workers
   * (if one does not already exist)
   *
   * The function is ratelimited.
   */
  pub fn packet_send_handshake_initiation(&self) {
    // the function is rate limited

    {
      let mut lhs = self.last_handshake_sent.lock();
      if lhs.elapsed() < REKEY_TIMEOUT {
        return;
      }
      *lhs = Instant::now();
    }

    // create a new handshake job for the peer

    if !self.handshake_queued.swap(true, Ordering::SeqCst) {
      self.wg.pending.fetch_add(1, Ordering::SeqCst);
      self.queue.lock().send(HandshakeJob::New(self.pk)).unwrap();
    }
  }
}

pub enum HandshakeJob<E> {
  Message(Vec<u8>, E),
  New(PublicKey),
}

impl<T: tun::Tun, B: udp::UDP> fmt::Display for WireguardInner<T, B> {
  fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
    write!(f, "wireguard({:x})", self.id)
  }
}

impl<T: tun::Tun, B: udp::UDP> Deref for Wireguard<T, B> {
  type Target = Arc<WireguardInner<T, B>>;
  fn deref(&self) -> &Self::Target {
    &self.state
  }
}

pub struct Wireguard<T: tun::Tun, B: udp::UDP> {
  runner: Runner,
  state: Arc<WireguardInner<T, B>>,
}

/* Returns the padded length of a message:
 *
 * # Arguments
 *
 * - `size` : Size of unpadded message
 * - `mtu` : Maximum transmission unit of the device
 *
 * # Returns
 *
 * The padded length (always less than or equal to the MTU)
 */
#[inline(always)]
const fn padding(size: usize, mtu: usize) -> usize {
  #[inline(always)]
  const fn min(a: usize, b: usize) -> usize {
    let m = (a < b) as usize;
    a * m + (1 - m) * b
  }
  let pad = MESSAGE_PADDING_MULTIPLE;
  min(mtu, size + (pad - size % pad) % pad)
}

impl<T: tun::Tun, B: udp::UDP> Wireguard<T, B> {
  /// Brings the WireGuard device down.
  /// Usually called when the associated interface is brought down.
  ///
  /// This stops any further action/timer on any peer
  /// and prevents transmission of further messages,
  /// however the device retrains its state.
  ///
  /// The instance will continue to consume and discard messages
  /// on both ends of the device.
  pub fn down(&self) {
    // ensure exclusive access (to avoid race with "up" call)
    let mut enabled = self.enabled.write();

    // check if already down
    if *enabled == false {
      return;
    }

    // set mtu
    self.state.mtu.store(0, Ordering::Relaxed);

    // avoid tranmission from router
    self.router.down();

    // set all peers down (stops timers)
    for peer in self.peers.write().values() {
      peer.down();
    }

    *enabled = false;
  }

  /// Brings the WireGuard device up.
  /// Usually called when the associated interface is brought up.
  pub fn up(&self, mtu: usize) {
    // ensure exclusive access (to avoid race with "up" call)
    let mut enabled = self.enabled.write();

    // set mtu
    self.state.mtu.store(mtu, Ordering::Relaxed);

    // check if already up
    if *enabled {
      return;
    }

    // enable tranmission from router
    self.router.up();

    // set all peers up (restarts timers)
    for peer in self.peers.write().values() {
      peer.up();
    }

    *enabled = true;
  }

  pub fn clear_peers(&self) {
    self.state.peers.write().clear();
  }

  pub fn remove_peer(&self, pk: &PublicKey) {
    self.state.peers.write().remove(pk.as_bytes());
  }

  pub fn lookup_peer(&self, pk: &PublicKey) -> Option<Peer<T, B>> {
    self.state
      .peers
      .read()
      .get(pk.as_bytes())
      .map(|p| p.clone())
  }

  pub fn list_peers(&self) -> Vec<Peer<T, B>> {
    let peers = self.state.peers.read();
    let mut list = Vec::with_capacity(peers.len());
    for (k, v) in peers.iter() {
      debug_assert!(k == v.pk.as_bytes());
      list.push(v.clone());
    }
    list
  }

  pub fn set_key(&self, sk: Option<StaticSecret>) {
    self.handshake.write().set_sk(sk);
  }

  pub fn get_sk(&self) -> Option<StaticSecret> {
    self.handshake
      .read()
      .get_sk()
      .map(|sk| StaticSecret::from(sk.to_bytes()))
  }

  pub fn set_psk(&self, pk: PublicKey, psk: [u8; 32]) -> bool {
    self.state.handshake.write().set_psk(pk, psk).is_ok()
  }
  pub fn get_psk(&self, pk: &PublicKey) -> Option<[u8; 32]> {
    self.state.handshake.read().get_psk(pk).ok()
  }

  pub fn add_peer(&self, pk: PublicKey) -> bool {
    if self.state.peers.read().contains_key(pk.as_bytes()) {
      return false;
    }

    let mut rng = OsRng::new().unwrap();
    let state = Arc::new(PeerInner {
      id: rng.gen(),
      pk,
      wg: self.state.clone(),
      walltime_last_handshake: Mutex::new(None),
      last_handshake_sent: Mutex::new(Instant::now() - TIME_HORIZON),
      handshake_queued: AtomicBool::new(false),
      queue: Mutex::new(self.state.queue.lock().clone()),
      rx_bytes: AtomicU64::new(0),
      tx_bytes: AtomicU64::new(0),
      timers: RwLock::new(Timers::dummy(&self.runner)),
    });

    // create a router peer
    let router = Arc::new(self.state.router.new_peer(state.clone()));

    // form WireGuard peer
    let peer = Peer { router, state };

    // finally, add the peer to the wireguard device
    let mut peers = self.state.peers.write();
    match peers.entry(*pk.as_bytes()) {
      Entry::Occupied(_) => false,
      Entry::Vacant(vacancy) => {
        // check that the public key does not cause conflict with the private key of the device
        let ok_pk = self.state.handshake.write().add(pk).is_ok();
        if !ok_pk {
          return false;
        }

        // prevent up/down while inserting
        let enabled = self.enabled.read();

        /* The need for dummy timers arises from the chicken-egg
         * problem of the timer callbacks being able to set timers themselves.
         *
         * This is in fact the only place where the write lock is ever taken.
         * TODO: Consider the ease of using atomic pointers instead.
         */
        *peer.timers.write() = Timers::new(&self.runner, *enabled, peer.clone());

        // insert into peer map (takes ownership and ensures that the peer is not dropped)
        vacancy.insert(peer);
        true
      }
    }
  }

  /// Begin consuming messages from the reader.
  /// Multiple readers can be added to support multi-queue and individual Ipv6/Ipv4 sockets interfaces
  ///
  /// Any previous reader thread is stopped by closing the previous reader,
  /// which unblocks the thread and causes an error on reader.read
  pub fn add_udp_reader(&self, reader: B::Reader) {
    let wg = self.state.clone();
    thread::spawn(move || {
      let mut last_under_load =
        Instant::now() - DURATION_UNDER_LOAD - Duration::from_millis(1000);

      loop {
        // create vector big enough for any message given current MTU
        let mtu = wg.mtu.load(Ordering::Relaxed);
        let size = mtu + handshake::MAX_HANDSHAKE_MSG_SIZE;
        let mut msg: Vec<u8> = Vec::with_capacity(size);
        msg.resize(size, 0);

        // read UDP packet into vector
        let (size, src) = match reader.read(&mut msg) {
          Err(e) => {
            debug!("Bind reader closed with {}", e);
            return;
          }
          Ok(v) => v,
        };
        msg.truncate(size);

        // TODO: start device down
        if mtu == 0 {
          continue;
        }

        // message type de-multiplexer
        if msg.len() < std::mem::size_of::<u32>() {
          continue;
        }
        match LittleEndian::read_u32(&msg[..]) {
          handshake::TYPE_COOKIE_REPLY
          | handshake::TYPE_INITIATION
          | handshake::TYPE_RESPONSE => {
            debug!("{} : reader, received handshake message", wg);

            // add one to pending
            let pending = wg.pending.fetch_add(1, Ordering::SeqCst);

            // update under_load flag
            if pending > THRESHOLD_UNDER_LOAD {
              debug!("{} : reader, set under load (pending = {})", wg, pending);
              last_under_load = Instant::now();
              wg.under_load.store(true, Ordering::SeqCst);
            } else if last_under_load.elapsed() > DURATION_UNDER_LOAD {
              debug!("{} : reader, clear under load", wg);
              wg.under_load.store(false, Ordering::SeqCst);
            }

            // add to handshake queue
            wg.queue
              .lock()
              .send(HandshakeJob::Message(msg, src))
              .unwrap();
          }
          router::TYPE_TRANSPORT => {
            debug!("{} : reader, received transport message", wg);

            // transport message
            let _ = wg.router.recv(src, msg).map_err(|e| {
              debug!("Failed to handle incoming transport message: {}", e);
            });
          }
          _ => (),
        }
      }
    });
  }

  pub fn set_writer(&self, writer: B::Writer) {
    // TODO: Consider unifying these and avoid Clone requirement on writer
    *self.state.send.write() = Some(writer.clone());
    self.state.router.set_outbound_writer(writer);
  }

  pub fn add_tun_reader(&self, reader: T::Reader) {
    fn worker<T: tun::Tun, B: udp::UDP>(wg: &Arc<WireguardInner<T, B>>, reader: T::Reader) {
      loop {
        // create vector big enough for any transport message (based on MTU)
        let mtu = wg.mtu.load(Ordering::Relaxed);
        let size = mtu + router::SIZE_MESSAGE_PREFIX + 1;
        let mut msg: Vec<u8> = Vec::with_capacity(size + router::CAPACITY_MESSAGE_POSTFIX);
        msg.resize(size, 0);

        // read a new IP packet
        let payload = match reader.read(&mut msg[..], router::SIZE_MESSAGE_PREFIX) {
          Ok(payload) => payload,
          Err(e) => {
            debug!("TUN worker, failed to read from tun device: {}", e);
            break;
          }
        };
        debug!("TUN worker, IP packet of {} bytes (MTU = {})", payload, mtu);

        // TODO: start device down
        if mtu == 0 {
          continue;
        }

        // truncate padding
        let padded = padding(payload, mtu);
        log::trace!(
          "TUN worker, payload length = {}, padded length = {}",
          payload,
          padded
        );
        msg.truncate(router::SIZE_MESSAGE_PREFIX + padded);
        debug_assert!(padded <= mtu);
        debug_assert_eq!(
          if padded < mtu {
            (msg.len() - router::SIZE_MESSAGE_PREFIX) % MESSAGE_PADDING_MULTIPLE
          } else {
            0
          },
          0
        );

        // crypt-key route
        let e = wg.router.send(msg);
        debug!("TUN worker, router returned {:?}", e);
      }
    }

    // start a thread for every reader
    let wg = self.state.clone();

    // increment reader count
    wg.tun_readers.increase();

    // start worker
    thread::spawn(move || {
      worker(&wg, reader);
      wg.tun_readers.decrease();
    });
  }

  pub fn wait(&self) -> WaitHandle {
    self.state.tun_readers.clone()
  }

  pub fn new(writer: T::Writer) -> Wireguard<T, B> {
    // create device state
    let mut rng = OsRng::new().unwrap();

    // handshake queue
    let (tx, rx): (Sender<HandshakeJob<B::Endpoint>>, _) = bounded(SIZE_HANDSHAKE_QUEUE);

    let wg = Arc::new(WireguardInner {
      enabled: RwLock::new(false),
      tun_readers: WaitHandle::new(),
      id: rng.gen(),
      mtu: AtomicUsize::new(0),
      peers: RwLock::new(HashMap::new()),
      send: RwLock::new(None),
      router: router::Device::new(num_cpus::get(), writer), // router owns the writing half
      pending: AtomicUsize::new(0),
      handshake: RwLock::new(handshake::Device::new()),
      under_load: AtomicBool::new(false),
      queue: Mutex::new(tx),
    });

    // start handshake workers
    for _ in 0..num_cpus::get() {
      let wg = wg.clone();
      let rx = rx.clone();
      thread::spawn(move || {
        debug!("{} : handshake worker, started", wg);

        // prepare OsRng instance for this thread
        let mut rng = OsRng::new().expect("Unable to obtain a CSPRNG");

        // process elements from the handshake queue
        for job in rx {
          // decrement pending
          wg.pending.fetch_sub(1, Ordering::SeqCst);

          let device = wg.handshake.read();
          match job {
            HandshakeJob::Message(msg, src) => {
              // feed message to handshake device
              let src_validate = (&src).into_address(); // TODO avoid

              // process message
              match device.process(
                &mut rng,
                &msg[..],
                if wg.under_load.load(Ordering::Relaxed) {
                  debug!("{} : handshake worker, under load", wg);
                  Some(&src_validate)
                } else {
                  None
                },
              ) {
                Ok((pk, resp, keypair)) => {
                  // send response (might be cookie reply or handshake response)
                  let mut resp_len: u64 = 0;
                  if let Some(msg) = resp {
                    resp_len = msg.len() as u64;
                    let send: &Option<B::Writer> = &*wg.send.read();
                    if let Some(writer) = send.as_ref() {
                      debug!(
                        "{} : handshake worker, send response ({} bytes)",
                        wg, resp_len
                      );
                      let _ = writer.write(&msg[..], &src).map_err(|e| {
                        debug!(
                          "{} : handshake worker, failed to send response, error = {}",
                          wg,
                          e
                        )
                      });
                    }
                  }

                  // update peer state
                  if let Some(pk) = pk {
                    // authenticated handshake packet received
                    if let Some(peer) = wg.peers.read().get(pk.as_bytes()) {
                      // add to rx_bytes and tx_bytes
                      let req_len = msg.len() as u64;
                      peer.rx_bytes.fetch_add(req_len, Ordering::Relaxed);
                      peer.tx_bytes.fetch_add(resp_len, Ordering::Relaxed);

                      // update endpoint
                      peer.router.set_endpoint(src);

                      if resp_len > 0 {
                        // update timers after sending handshake response
                        debug!("{} : handshake worker, handshake response sent", wg);
                        peer.state.sent_handshake_response();
                      } else {
                        // update timers after receiving handshake response
                        debug!("{} : handshake worker, handshake response was received", wg);
                        peer.state.timers_handshake_complete();
                      }

                      // add any new keypair to peer
                      keypair.map(|kp| {
                        debug!(
                          "{} : handshake worker, new keypair for {}",
                          wg, peer
                        );

                        // this means that a handshake response was processed or sent
                        peer.timers_session_derieved();

                        // free any unused ids
                        for id in peer.router.add_keypair(kp) {
                          device.release(id);
                        }
                      });
                    }
                  }
                }
                Err(e) => debug!("{} : handshake worker, error = {:?}", wg, e),
              }
            }
            HandshakeJob::New(pk) => {
              if let Some(peer) = wg.peers.read().get(pk.as_bytes()) {
                debug!(
                  "{} : handshake worker, new handshake requested for {}",
                  wg, peer
                );
                let _ = device.begin(&mut rng, &peer.pk).map(|msg| {
                  let _ = peer.router.send(&msg[..]).map_err(|e| {
                    debug!("{} : handshake worker, failed to send handshake initiation, error = {}", wg, e)
                  });
                  peer.state.sent_handshake_initiation();
                });
                peer.handshake_queued.store(false, Ordering::SeqCst);
              }
            }
          }
        }
      });
    }

    Wireguard {
      state: wg,
      runner: Runner::new(TIMERS_TICK, TIMERS_SLOTS, TIMERS_CAPACITY),
    }
  }
}