aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/net/bpfilter
diff options
context:
space:
mode:
authorOlivier Brunel <jjk@jjacky.com>2018-10-20 19:39:57 +0200
committerDavid S. Miller <davem@davemloft.net>2018-10-22 19:37:36 -0700
commit4b78030b8f2ca29c267b4ca38e900d92428c412e (patch)
treec1c8b81df18f0961911c1e1ded1061d32032bd0c /net/bpfilter
parentumh: Add command line to user mode helpers (diff)
downloadlinux-dev-4b78030b8f2ca29c267b4ca38e900d92428c412e.tar.xz
linux-dev-4b78030b8f2ca29c267b4ca38e900d92428c412e.zip
net: bpfilter: Set user mode helper's command line
Signed-off-by: Olivier Brunel <jjk@jjacky.com> Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>
Diffstat (limited to 'net/bpfilter')
-rw-r--r--net/bpfilter/bpfilter_kern.c1
1 files changed, 1 insertions, 0 deletions
diff --git a/net/bpfilter/bpfilter_kern.c b/net/bpfilter/bpfilter_kern.c
index 94e88f510c5b..7acfc83087d5 100644
--- a/net/bpfilter/bpfilter_kern.c
+++ b/net/bpfilter/bpfilter_kern.c
@@ -92,6 +92,7 @@ static int __init load_umh(void)
int err;
/* fork usermode process */
+ info.cmdline = "bpfilter_umh";
err = fork_usermode_blob(&bpfilter_umh_start,
&bpfilter_umh_end - &bpfilter_umh_start,
&info);