aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
masterMerge tag 'media/v5.14-2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mchehab/linux-mediaLinus Torvalds12 hours
 
TagDownloadAuthorAge
v5.14-rc4linux-5.14-rc4.tar.xz  linux-5.14-rc4.zip  Linus Torvalds2 days
v5.14-rc3linux-5.14-rc3.tar.xz  linux-5.14-rc3.zip  Linus Torvalds9 days
v5.14-rc2linux-5.14-rc2.tar.xz  linux-5.14-rc2.zip  Linus Torvalds2 weeks
v5.14-rc1linux-5.14-rc1.tar.xz  linux-5.14-rc1.zip  Linus Torvalds3 weeks
v5.13linux-5.13.tar.xz  linux-5.13.zip  Linus Torvalds5 weeks
v5.13-rc7linux-5.13-rc7.tar.xz  linux-5.13-rc7.zip  Linus Torvalds6 weeks
v5.13-rc6linux-5.13-rc6.tar.xz  linux-5.13-rc6.zip  Linus Torvalds7 weeks
v5.13-rc5linux-5.13-rc5.tar.xz  linux-5.13-rc5.zip  Linus Torvalds8 weeks
v5.13-rc4linux-5.13-rc4.tar.xz  linux-5.13-rc4.zip  Linus Torvalds2 months
v5.13-rc3linux-5.13-rc3.tar.xz  linux-5.13-rc3.zip  Linus Torvalds2 months
[...]
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
12 hoursMerge tag 'media/v5.14-2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mchehab/linux-mediaHEADmasterLinus Torvalds5-6/+45
13 hoursMerge tag 'clk-fixes-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/clk/linuxLinus Torvalds5-7/+25
2 daysLinux 5.14-rc4v5.14-rc4Linus Torvalds1-1/+1
2 daysMerge tag 'perf-tools-fixes-for-v5.14-2021-08-01' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/acme/linuxLinus Torvalds3-13/+42
2 daysMerge tag 'powerpc-5.14-4' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/powerpc/linuxLinus Torvalds2-1/+8
2 daysMerge tag 'xfs-5.14-fixes-2' of git://git.kernel.org/pub/scm/fs/xfs/xfs-linuxLinus Torvalds7-106/+244
4 daysMerge tag '5.14-rc3-smb3-fixes' of git://git.samba.org/sfrench/cifs-2.6Linus Torvalds3-2/+10
4 daysclk: fix leak on devm_clk_bulk_get_all() unwindBrian Norris1-1/+8
4 daysMerge tag 'net-5.14-rc4' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/netdev/netLinus Torvalds104-547/+1230
4 daysMerge tag 'acpi-5.14-rc4' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rafael/linux-pmLinus Torvalds3-18/+52
[...]
 
Clone
https://git.zx2c4.com/linux
git://git.zx2c4.com/linux
ssh://git@git.zx2c4.com/linux