aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstatshomepage
path: root/ui/src/main/res/values-pl-rPL/strings.xml
blob: 288ae940c6aaf8a5b6f158d720dff14208484fc0 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="all_applications">Wszystkie aplikacje</string>
  <string name="add_peer">Dodaj Peer\'a</string>
  <string name="addresses">Adresy</string>
  <string name="applications">Aplikacje</string>
  <string name="allow_remote_control_intents_summary_off">Zewnętrzne aplikacje nie mogą przełączać tuneli (zalecane)</string>
  <string name="allow_remote_control_intents_summary_on">Zewnętrzne aplikacje mogą przełączać tunele (zaawansowane)</string>
  <string name="allowed_ips">Dozwolone adresy IP</string>
  <string name="app_name">WireGuard</string>
  <string name="bad_config_error">%1$s w %2$s</string>
  <string name="bad_config_explanation_pka">: Musi być dodatnia i nie większa niż 65535</string>
  <string name="bad_config_explanation_positive_number">: Musi być dodatni</string>
  <string name="bad_config_explanation_udp_port">: Musi być poprawnym numerem portu UDP</string>
  <string name="bad_config_reason_invalid_key">Nieprawidłowy klucz</string>
  <string name="bad_config_reason_invalid_number">Numer jest nieprawidłowy</string>
  <string name="bad_config_reason_invalid_value">Nieprawidłowa wartość</string>
  <string name="bad_config_reason_missing_attribute">Brakujący atrybut</string>
  <string name="bad_config_reason_missing_section">Brakująca sekcja</string>
  <string name="bad_config_reason_syntax_error">Błąd składni</string>
  <string name="bad_config_reason_unknown_attribute">Nieznany atrybut</string>
  <string name="bad_config_reason_unknown_section">Nieznana sekcja</string>
  <string name="bad_config_reason_value_out_of_range">Wartość poza zakresem</string>
  <string name="bad_extension_error">Plik musi być .conf lub .zip</string>
  <string name="cancel">Anuluj</string>
  <string name="config_delete_error">Nie można usunąć pliku konfiguracyjnego %s</string>
  <string name="config_exists_error">Konfiguracja dla \"%s\" już istnieje</string>
  <string name="config_file_exists_error">Plik konfiguracyjny \"%s\" już istnieje</string>
  <string name="config_not_found_error">Plik konfiguracyjny \"%s\" nie został znaleziony</string>
  <string name="config_rename_error">Nie można zmienić nazwy pliku konfiguracyjnego \"%s\"</string>
  <string name="config_save_error">Nie można zapisać konfiguracji dla \"%1$s\": %2$s</string>
  <string name="config_save_success">Pomyślnie zapisano konfigurację dla \"%s\"</string>
  <string name="create_activity_title">Utwórz tunel WireGuard</string>
  <string name="create_bin_dir_error">Nie można stworzyć tymczasowego folderu lokalnego</string>
  <string name="create_downloads_file_error">Nie można utworzyć pliku w folderze pobierania</string>
  <string name="create_empty">Utwórz od podstaw</string>
  <string name="create_from_file">Utwórz z pliku lub archiwum</string>
  <string name="create_from_qr_code">Zeskanuj kod QR</string>
  <string name="create_output_dir_error">Nie można utworzyć folderu wyjściowego</string>
  <string name="create_temp_dir_error">Nie można stworzyć tymczasowego folderu lokalnego</string>
  <string name="create_tunnel">Utwórz Tunel</string>
  <string name="dark_theme_summary_off">Obecnie używasz jasnego (dzień) motywu</string>
  <string name="dark_theme_summary_on">Obecnie używa ciemnego (nocnego) motywu</string>
  <string name="dark_theme_title">Użyj ciemnego motywu</string>
  <string name="delete">Usuń</string>
  <string name="dns_servers">Serwery DNS</string>
  <string name="module_installer_error">Coś poszło nie tak. Proszę spróbować ponownie</string>
  <string name="module_installer_initial">Eksperymentalny moduł jądra może poprawić wydajność</string>
  <string name="module_installer_not_found">Brak dostępnych modułów dla twojego urządzenia</string>
  <string name="module_installer_title">Pobierz i zainstaluj moduł jądra</string>
  <string name="module_installer_working">Pobieranie i instalowanie…</string>
  <string name="module_version_error">Nie można określić wersji modułu jądra</string>
  <string name="mtu">MTU</string>
  <string name="multiple_tunnels_summary_off">Włączenie jednego tunelu spowoduje wyłączenie innych</string>
  <string name="multiple_tunnels_summary_on">Wiele tuneli może być włączonych jednocześnie</string>
  <string name="multiple_tunnels_title">Zezwalaj na wiele tuneli równoległych</string>
  <string name="name">Nazwa</string>
  <string name="no_config_error">Próba przywołania tunelu bez konfiguracji</string>
  <string name="no_configs_error">Nie odnaleziono żadnych konfiguracji</string>
  <string name="no_tunnels_error">Brak tuneli</string>
  <string name="parse_error_inet_address">Adresy IP</string>
  <string name="parse_error_inet_endpoint">punkt końcowy</string>
  <string name="parse_error_inet_network">Sieć IP</string>
  <string name="parse_error_integer">numer</string>
  <string name="parse_error_reason">Nie można przetworzyć %1$s „%2$s”</string>
  <string name="peer">Peer</string>
  <string name="permission_description">kontrolowanie tuneli WireGuard, włączanie i wyłączanie tuneli, potencjalnie błędne kierowanie ruchem internetowym</string>
  <string name="permission_label">sterowanie tunelami WireGuard</string>
  <string name="pre_shared_key">Klucz wstępnie udostępniony</string>
  <string name="pre_shared_key_enabled">włączone</string>
</resources>